English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   українська [uk]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$62,176
$450,000

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Odrzućcie dyrektywę o egzekwowaniu praw własności intelektualnej

Koalicja grup na rzecz swobód obywatelskich i konsumenckich sprzeciwia się nowoproponowanej dyrektywie przewidującej ostrzejsze kary za łamanie praw autorskich i patentów:

http://www.ipjustice.org/digital-rights/ipj-white-paper-acta-2008/

FSF także sprzeciwia się tej dyrektywie, ale nie podpisaliśmy deklaracji, ponieważ dopuszcza ona zbyt wiele z tego, czemu należy się sprzeciwić. Prawo UE już teraz jest zbyt restrykcyjne i zapobieganie dalszym zmianom nie wystarczy. Niedobrze powstrzymywać ludzi przed dzieleniem się muzyką i innymi opublikowanymi dziełami, tylko drakońskie prawa mogłyby tego dokonać, więc nic dziwnego, że się je proponuje. Ale sprzeciw wobec dyrektywy, bez krytyki jej niesłusznego uzasadnienia, to za mało. Nawet stosowanie terminu „własność intelektualna” jest słabym punktem kampanii, ponieważ jest to termin propagandowy tych, którzy dążą do narzucania ograniczeń społeczeństwu.

DO GÓRY STRONY


[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.