Toto je překlad anglického originálu stránky.

Prodej svobodného softwaru

Také si můžete přečíst: několik poznámek k prodeji výjimek ze svobodných softwarových licencí, jako je GNU GPL.


Mnoho lidí věří, že je proti duchu GNU inkasovat peníze za šíření softwaru, případně že by poplatky měly být co nejnižší, jen na pokrytí nákladů. To je ale nedorozumění.

My však naopak povzbuzujeme všechny distributory, aby si za svobodný software účtovali kolik chtějí či mohou. Licence, která neumožňuje vytvářet kopie a prodávat je, není svobodná. Zdá-li se vám to překvapující, čtěte prosím dál.

Slovo „free“ má dva legitimní významy [1] – buď se vztahuje ke svobodě nebo k ceně. Pokud mluvíme o „free software“, máme na mysli svobodu nikoli nulovou cenu. (viz význam v sousloví „free speech“ nikoli „free beer“.) Znamená to, že uživatel smí svobodně používat program, měnit jej a šířit se změnami či bez nich.

Svobodné programy jsou někdy rozšiřovány zdarma, jindy za peníze. Často je totožný program dostupný oběma způsoby ze dvou míst. Tento program je však vždy svobodný nezávisle na ceně, protože uživatel má svobodu v jeho použití.

Nesvobodné programy se většinou prodávají za vysokou cenu, ale někdy vám dá prodejce kopii zdarma. Neznamená to však, že jde o svobodný software. Ať byl placený či nikoliv, stále jde o nesvobodný program, protože uživatel nemá právo s ním svobodně naložit.

Svobodný software není věcí ceny – nízká cena ještě právně neznamená, že je software svobodný. Pokud tedy šíříte kopie svobodného softwaru, můžete si účtovat i nezanedbatelný poplatek a vydělat nějaké peníze. Šíření svobodného software je dobrá a legitimní činnost a pokud ji provozujete, můžete z ní samozřejmě také mít zisk.

Svobodný software je komunitní projekt a každý, kdo na něm nějak závisí, by měl hledat způsob, jak napomoci toto společenství budovat. Tento způsob je pro distributory odevzdávání části zisku Nadaci pro svobodný software nebo nějakému jinému projektu pro tvorbu svobodného software. Financováním vývoje pomůžete pokroku ve světě svobodného softwaru.

Šíření svobodného softwaru je příležitost, jak získat prostředky pro jeho vývoj. Nepromarněte ji!

Abyste mohli přispívat, potřebujete mít něco navíc. S příliš nízkými poplatky ztratíte možnost podporovat vývoj, protože nebudete mít, co byste na něj věnovali.

Dotkne se vyšší distribuční cena některých uživatelů?

Lidé se často obávají, že vyšší distribuční poplatky odradí uživatele, kteří nemají mnoho peněz. Drahý proprietární software přesně takhle funguje – ale svobodný software je jiný.

Rozdíl je v tom, že svobodný software má přirozený sklon k šíření se a je mnoho způsobů, jak ho získat.

Chamtivé softwarové společnosti se vám snaží zabránit v používání jejich proprietárního programu, pokud neplatíte jejich ceny. Jestliže je tato cena vysoká, ztěžuje to některým uživatelům použití tohoto programu.

Uživatelé svobodného software nemusí platit distribuční poplatek, aby software mohli používat. Mohou si program zkopírovat od kamarádů nebo od někoho, kdo má přístup na internet. Další možnost je, že se několik uživatelů složí, společné si koupí CD-ROM, a pak si software nainstaluje každý z nich. Vyšší cena CD-ROMu není vážnou překážkou, protože software je svobodný.

Odradí vyšší distribuční cena od používání svobodného softwaru?

Další obavy přináší otázka popularity svobodného software. Lidé si myslí, že vyšší cena za distribuci omezí počet uživatelů, zatímco nízká cena je bude spíše motivovat k používání.

To platí pro proprietární software – ale svobodný software je jiný. Cena distribuce má díky rozmanitým způsobům šíření mnohemmenší vliv na popularitu.

Z dlouhodobého hlediska závisí u svobodného softwaru počet uživatelů zejména na tom, kolik toho daný svobodný software umí a jak snadno se používá. Mnoho uživatelů nemá svobodu jako svou prioritu a zůstanou u proprietárního softwaru, pokud ten svobodný neumí všechno, co potřebují k práci. Chceme-li tedy dlouhodobě zvyšovat počet uživatelů, musíme v první řadě vyvíjet více svobodného softwaru.

Nejpřímější způsob, jak to udělat, je přímo se zúčastnit psaní potřebného svobodného softwaru nebo příruček. Ale jestliže se věnujete spíše distribuci než programování, nejlepší způsob, jak můžete pomoci, je shromažďovat prostředky pro ty, kteří programují.

Označení „prodej svobodného softwaru“ může být matoucí

Přesně řečeno, „prodej“ znamená směnu zboží za peníze. Prodej kopie svobodného programu je legitimní a my jej podporujeme.

Avšak když lidé uvažují o „prodeji softwaru“, většinou si představují model běžný u většiny firem: proprietární software, ne svobodný.

Chcete-li tedy opatrně zvýraznit odlišnosti, jako třeba v tomto článku, navrhujeme, že je lepší vyhýbat se termínu „prodej softwaru“ a používat raději jiné označení. Můžete říci například „šíření svobodného softwaru za poplatek“ – to již není dvojznačné.

Vyšší či nižší poplatky a GNU GPL

Vyjma jediné speciální situace nemá Obecná veřejná licence GNU (GNU GPL) žádné požadavky na to, kolik máte účtovat za distribuci kopie svobodného softwaru – nemusíte účtovat nic, penny, euro, dolar či miliardu dolarů. Je to na vás a na trhu, takže si nám nestěžujte, že nikdo nechce platit miliardu dolarů za kopii.

Jedinou výjimkou je případ, kdy je šířen pouze binární tvar programu bez odpovídajících úplných zdrojových kódů. Ti, kteří tak činí, jsou povinni poskytnout zdrojové kódy na požádání. Bez tohoto omezení by mohli poplatek za zdrojový kód stanovit tak vysoký – třeba miliardu dolarů –, že by si nemohl nikdo dovolit jej zaplatit, a tím by ve skutečnosti zdrojový kód skrývali, předstírajíce, že ho dávají k dispozici. Proto v tomto případě omezujeme poplatek za zdrojový kód, abychom chránili svobodu uživatele. V běžných případech však není žádné ospravedlnění pro omezování distribučních poplatků, takže je také nijak neomezujeme.

Firmy, jejichž činnost se dostává do sporu s GNU GPL, někdy žádají o svolení s argumentem: „že nebudou za GNU software žádat peníze“ a podobně. Tím se ale nikam nedostanou. Svobodný software je o svobodě a vynucování GNU GPL znamená obranou svobody. Když bráníme svobodu uživatelů, nejsme rozptylováni podružnými záležitostmi jako je velikost distribučních poplatků. Celé je to o svobodě jen o svobodě a pouze o svobodě.

Poznámky překladatele

  1. Narážíme tu na rozdíl mezi angličtinou a češtinou. Zatímco angličtina má jedno slovo: „free“, v češtině tento problém řešit nemusíme – dokážeme oba významy jasně rozlišit, protože používáme dvě různá slova: „zdarma“ a „svobodný“. Proto se také někdy v angličtině používá slovo „libre“ (přejaté ze Španělštiny nebo Francouzštiny), pomocí nějž můžeme v anglických textech akcentovat právě význam svobody a není zaměnitelné se „zdarma“ (pro něj naopak můžeme použít „gratis“).