English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Vrije niet-GNU-distributies

Deze pagina vermeldt vrije systeemdistributies die geen variant zijn van het GNU-systeem. Deze systemen moeten, net zoals GNU/Linux-systemen, voldoen aan de richtlijnen voor vrije systeemdistributies.

Als je een vrije niet-GNU-distributie onderhoudt die de richtlijnen voor vrije systeemdistributies aanhoudt, en hier graag vermeld wilt worden, schrijf ons dan op <licensing@fsf.org>met een introductie en een koppeling naar de website van het project. Als je dit doet, leggen we je meer uit over het evaluatieproces en beginnen er snel mee. We verheugen ons erop wat van je te horen!

NAAR BEGIN


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking.