Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

GCompris

Açıklama

GCompris; 2 ila 10 yaş arası çocuklar için platformlar arası eksiksiz bir eğitim paketidir ve GNU projesinin bir parçasıdır. Küçük çocukların harfleri ve sayıları tanıması, fare ve klavyeyi kullanma, temel cebir eğitimi, analog saatte okuma süresi, vektör çizimi, oyunlar aracılığıyla dil öğrenimi ve çok daha fazlası gibi becerileri öğrenmelerine yardımcı olan 140'tan fazla eğlenceli etkinlik içerir. Program, temel metin stiline sahip belgeler üretmek için basit bir metin işlemcisi içerir. Başka bir özellik; hikâye anlatımını desteklemek, böylece çocuklarla iletişimi geliştirmek ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak için basit ve etkili bir yöntem olarak kullanılabilen animasyon aracıdır.

GCompris; ekranın solunda sarı bir çubuk üzerinde gruplandırılmış ve program başlar başlamaz çocuğun seçebileceği çeşitli faaliyetleri içerir. Böyle bir tasarım, yeni faaliyetler eklemeyi veya programı belirli ihtiyaçlara uyarlamayı kolaylaştırır. Programın kendisi ve bütün faaliyetleri birçok farklı dilde mevcuttur.

Daha fazlasını öğrenmek için: FSF Dizini, GCompris Resmi Web Sitesi

Kim Kullanıyor ve Nasıl

Gcompris faaliyet tabanlı tasarım; onu belirli ortamlara yüksek ve kolayca uyarlanabilir hâle getirir. Programın yenilikçi kullanımının bir örneği, Hindistan'daki Kerala Insight Project tarafından yapılan çalışmadır. Proje, Özgür Yazılım'ın faydalarını, eyaletteki özel yeteneklere sahip insanlara ulaştırmayı amaçlıyor. GCompris'in otizmli çocuklar gibi zihinsel engelli kişilerin iletişim ve motor becerilerini geliştirmek için güçlü bir araç olduğunu buldular. Proje, programı, hedeflenen topluluğun özel ihtiyaçları için kullanıyor ve uyarlıyor.

Insight ekibi; bu çocukların el-göz koordinasyonu, hafıza, dinleme ve çocuğun dikkat süresini iyileştirme gibi yetenekleri edinmelerine yardımcı olmak için özel ihtiyaçları olan çocuklarla çalışırken GCompris'in farklı faaliyetlerini nasıl kullanacakları konusunda talimatlar veren öğretmenler için bir eğitim modülü uyguladı. Modül, okul öncesi eğitimden ilkokul düzeyine kadar farklı eğitim düzeylerini ele almaktadır. Çocukların becerilerini geliştirmek için yazılımı nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için ebeveynlere ve özel eğitimcilere küçük bir el kitabı dağıtılmıştır.

GCompris ayrıca daha büyük çocukların sayılar arasındaki ilişkiyi anlamalarına, temel aritmetik işlemleri öğrenmelerine, analitik akıl yürütme konusunda eğitilmelerine ve imla, okuma ve yazma gibi iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır.

Neden

Öğretmenler; çocukların kullanımını sezgisel ve eğlenceli buldukları için GCompris'i müfredatlarında uygulamasının son derece kolay olduğunu söylüyorlar. Program ayrıca zihinsel engelli çocuklar ve yetişkinler için mükemmel bir kaynaktır.

GCompris, bir çocuğun bilgisayarlara alışması için tek şansın okul zamanı olan Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler bağlamında çocuğun öğrenme sürecini hızlandırmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Okulda bilgisayarlar genellikle paylaşılır ve çocukların bunlara tek tek erişmeleri için sınırlı bir zamanları vardır. GCompris'in kullanımı kolay ve sezgiseldir, böylece bu ortamda özellikle yararlıdır çünkü programın nasıl çalıştığını anlamaya zaman ayırmaya neredeyse hiç gerek yoktur. GCompris ile çocuklar bilgisayar kullanmak için gerekli motor becerileri hızla geliştirirler.

Sonuçlar

GCompris, kullanıcıların temel özgürlüklerine saygı duyar ve bu, Insight geliştiricilerinin ve uzmanlarının; yazılımı çocukların ihtiyaçlarına uyarlamasına, yeni faaliyetler oluşturmasına ve programın otistik çocuklara ve ebeveynlerine yardımcı olmak için yenilikçi kullanımını önermesine izin verdi. Insight ekibi; değiştirilmiş sürümün kopyalarını, programı evde kısıtlama olmaksızın kullanmaları için öğretmenlere ve ebeveynlere dağıtmakta da özgürdür. Değiştirilmiş sürüm, zihinsel açıdan engelli çocukların akademik ve işlevsel yeteneklerini geliştirmede etkili olduğunu kanıtlamıştır.