Ovo je prijevod izvorne stranice na engleskom.

Tux Paint

Opis

Tux Paint je višeplatformski program za crtanje stvoren posebno za djecu. Mala djeca već od 3 godine nemaju problema u nalaženju načina za korištenje njegovog jasnog i intuitivnog sučelja koje prikazuje velike blokove identificirane oznakama kao i ikone tako da ih dijete može lagano prepoznati. U sredini zaslona smješteno je bijelo platno na kojemu dijete crta koristeći široku raznovrsnost alata i kistova. Kao početak, dijete može učitati slike u konturama spremne za bojanje, kao u bojalici.

Program uključuje sve najčešće crtaće alate kao što su linije i kistovi za slobodno crtanje i bojanje, geometrijski likovi, dimenzioniranje, gumicu za brisanje, Redo (ponovno uradi) i Undo (vrati se u stanje prije zadnje promjene) opcije, dodatno tu je još i zvuk koji zasvira pri slikanju kao i poseban alat nazvani Magic (magija) za impresivne efekte: duga, sjaj, kreda, zamagljivanje (blur), okretanje (flip), i mnogi drugi.

Uz alat Magic, još jedna među djecom popularna značajka je Stamp (pečat), koji sadrži mnogo slika i isječaka iz crteža (clip art) koji mogu biti “zapečatirani” na platno, kao što su biljke i cvijetovi, životinje, slike sa odmora, planeti, i mnogi drugi. Mnogi od tih pečata inicijalno dolaze s programom, dok su drugi dostupni kao odvojene kolekcije za instaliranje. Mnogi korisnici pridonose svoja umjetnička djela da budu uključena kao pečati u programu; ovdje ćemo vidjeti primjer kako je to grupa djece iz škole u Indiji napravila, time prakticirajući softversku slobodu koju program garantira.

Tux Paint je dostupan u više od 80 jezika, uključujući one manjinske i one jezike koji se pišu s desna na lijevo. Tako velik broj jezika je rezultat doprinosa korisnika iz cijelog svijeta.

Da saznate više: FSF direktorij, Tux Paint službena mrežna stranica

Tko koristi program i na koji način

Komentari kućnih korisnika i priče iz škola koje koriste Tux Paint su predstavljene na službenoj mrežnoj stranici. Postoje izvještaji da je program jedan od najkorisnijih alata da se djeca upoznaju sa osnovnim vještinama računalne grafike, a u isto vrijeme, da im pruža vrlo atraktivno okruženje. Međutim, karakteristična značajka koja čini Tux Paint boljim od drugog sličnog dječjeg softvera za crtanje je činjenica da je Tux Paint slobodan softver, što znači da dolazi bez ikakvoga ograničenja i korisniku je dodijeljen niz sloboda. Na primjer, jedna od sloboda je dopuštenje korisniku da instalira program na toliko radnih stanica koliko je potrebno, što je posebno važno za škole.

Još jedna značajna sloboda koju slobodan softver garantira je sloboda da se izmjeni program s ciljem prilagođavanja potrebama korisnika i da se ponovno distribuiraju kopije izmijenjene inačice. Zahvaljujući toj slobodi Tux Paint je dostupan u toliko mnogo jezika, uključujući i one koji se govore u manjinskim skupinama. Zapravo, prijevode u jezike koji su u manjinskoj uporabi su obezbjedili korisnici sami. To je zato jer većinom vremena, kompanije čiji se posao sastoji od razvijanja neslobodnog softvera usvajaju politiku na temelju veličine tržišta: ako tržište nije dovoljno veliko da osigura profit, oni se općenito ustručavaju od ulaganja u to tržište.

Slika Anthoorium cvijeta.

Poslušajte učenika kako izgovara ime Anthoorium cvijeta u malayalamu.

Slika Appooppan Thaady cvijeta.

Poslušajte učenika kako izgovara ime Appooppan Thaady cvijeta u malayalamu.

Dobar primjer kako softverska sloboda može biti primijenjena u Tux Paint-u je djelo napravljeno od strane učenika starosti od 11 i 12 godina iz VHSS Irimpanam škole u državi Kerala, Indija. Djelo se sastojalo od dodavanja niza pečata programu, iz fotografija napravljenih od strane samih učenika. Oni su fotografirali autohtone cvijetove i obradili digitalne slike sa slobodnim libre GNU programom za manipulaciju slika: GIMP, dodajući isto i ime svakoga cvijeta na engleskom i malayalamu, lokalnom jeziku. Pošto Tux Paint ima i zvučne mogućnosti, učenici su također i snimili svojim glasovima imena cvijetova u malayalamu, tako kada jedan od tih cvijetova bude izabran za pečatiranje na platno, korisnik će vidjeti i čuti ime cvijeta u malayalamu. Pogledajte i preuzmite video i SubRip titlove.

Dodatna korisna aktivnost napravljena u toj školi je bio, primjenjujući slobodu izmjene programa, prijevod Tux Paint sučelja u malayalam, jezik koji se govori u državi Kerala.

Zašto

Sloboda izmjena programa je važan resurs koji je korišten od strane škole da bi se prevazišao opseg podučavanja osnovnih vještina računalne grafike ili zabavljanja djece. Korišten je da bi im se pokazalo da informacijska tehnologija nije nešto čemu se treba podvrgnuti, niti nešto što treba biti nametnuto korisniku, nego već instrument koji služi korisnicima prema njihovim zahtjevima.

Sloboda da se instalira program na sva računala u laboratoriju je isto važna, pošto škola ima ograničene ekonomske resurse za ulaganje u licence. Distribuiranjima kopija originala i izmijenjenih inačica programa učenicima, škola je obezbjedila pomoć obiteljima koje prolaze kroz ekonomsku krizu.

Rezultati

Dodavanje pečata u Tux Paint je bilo uzbudljivo i obogaćujuće iskustvo za učenike. Kao prvo, oni su analizirali kako program radi i otkrili su mehanizam koji program koristi za implementaciju pečata. Nakon toga su naučili kako ta partikularna karakteristika programa dozvoljava dodavanje pečata i kako to isto napraviti. Oni su također i stekli dublje znanje GIMP-a kroz manipulaciju slika. Cijeli proces im je dao priliku ne samo da razviju nove tehničke sposobnosti, nego štoviše da prepoznaju i cijene lokalnu floru. Najvažnije, naučili su da svatko, čak i oni koji nisu programeri ili su djeca, mogu u aktualnosti utjecati i unaprijediti informacijsku tehnologiju kada je softverska sloboda dodijeljena.


Zasluge

Slike Tux Paint sučelja u malayalamu sa autohtonim cvijetovima, slike Appooppan Thaady i Anthoorium cvijetova, kao i obje zvučne datoteke su djelo Strukovne više srednje škole Irimpanam i licencirani su pod CC-BY-SA, Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 nelokalizirana licenca.