This translation may not reflect the changes made since 2009-09-26 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

מיקרוסופט - השטן בכבודו ובעצמו ?

אנשים רבים רואים במיקרוסופט את הגורם המאיים העיקרי של תעשיית התוכנה. ישנו אפילו קמפיין שעונה לשם boycott Microsoft. הרגשה זו אפילו גברה לאחר שמיקרוסופט הפנתה עויינות נגד תוכנה חופשית.

בתנועת התוכנה החופשית, נקודת המבט שלנו שונה. אנו רואים שמיקרוסופט עושה מעשה שפוגע במשתמשי תוכנות: הפיכת תוכנות לקנייניות ובשל כך חופש המשתמשים מוגבל.

אך מיקרוסופט, לא לבד בעסק; כמעט כל חברות התוכנה עושות את אותו הדבר למשתמשים. אם חברות אחרות מצליחות להשתלט על פחות משתמשים משל מיקרוסופט, בטוח שזה לא יקרה בגלל שהן לא ניסו מספיק.

זה לא נועד בשביל לתרץ את מעשיה של מיקרוסופט. להיפך, זה משמש להזכיר כי מיקרוסופט היא הפיתוח הטבעי של תעשיית תוכנה המבוססת על חלוקת משתמשים ושלילת חירותם. כאשר מבקרים את מיקרוסופט, אל לנו לשכוח את החברות האחרות שיוצרות גם הן תוכנה קניינית. אצלנו בFSF, איננו מריצים אפילו לא תוכנה קניינית אחת – לא ממיקרוסופט ולא מאף אחד אחר.

במסמכי ה“Halloween” ששוחררו בסוף אוקטובר שנת 1998, הצהירו מנהלים במייקרוסופט על כוונתם להשתמש בשיטות שונות על מנת למנוע את ההתפתחות של התוכנה החופשית: ביתר דיוק, עיצוב פרוטוקולים ופורמטי קבצים סודים, וקביעת פטנטים על אלגוריתמים ותכונות תוכנה מסויימות.

סוגים כאלו של מדיניות מניעה אינם דבר חדש: מיקרוסופט, וחברות תוכנה רבות אחרות, השתמשו בהם במשך שנים. בעבר, כנראה, המניע היה להתקיף אחד את השני; כעת, נראה כי אנו נמצאים בין המטרות המיועדות. אבל לשינוי זה במניע אין משמעות מעשית, בגלל שמוסכמות סודיות ופטנטים על תוכנה פוגעים בכולם, בלי קשר ל”מטרה המיועדת“.

סודיות ופטנטים מאיימים על תוכנה חופשית. בעבר הם פגעו בנו מאוד ועלינו לצפות שהם אפילו יפגעו יותר בעתיד. אבל זה לא שונה ממה שהיה קורה אם מיקרוסופט מעולם לא הייתה שמה לב אלינו. החשיבות האמיתית היחידה של מסמכי ה“Halloween” היא שנראה שמיקרוסופט חושבת שלמערכות GNU/Linux יש פוטנציאל להצלחה גבוהה.

תודה לך, מיקרוסופט, ואנא, פני את הדרך.