English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   polski [pl]   русский [ru]  

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Stosunek FSF do ataków SCO wymierzonych w Wolne Oprogramowanie

W ostatnich miesiącach prasa poświęcała wiele miejsca atakom medialnym i prawnym firmy SCO skierowanym w Wolne Oprogramowanie i system GNU/Linux. FSF, głównie poprzez osobę naszego Głównego Doradcy Prawnego Ebena Moglena, wciąż jest mocno zaangażowane w strategiczne planowanie odpowiedzi społeczności skierowanych do SCO, mimo, iż dziedzina ataków została zawężona z całego systemu GNU/Linux do samego jądra zwanego Linuksem.

Profesor Moglen współpracował w tej materii z prawnikami firmy IBM, włączając w to zarówno doradztwo wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Współpracował z OSDL, które zatrudnia Linusa Torvaldsa, początkowego autora i kluczowego właściciela praw autorskich jądra o nazwie Linux. Profesor Moglen nie ustaje w wysiłkach dyplomatycznych na rzecz skonstruowania szerokiej, skoordynowanej koalicji, którą można by przeciwstawić SCO, zarówno na polu prawnym, jak i w mediach. Poszukiwania sojuszników prowadził m.in. wśród Ruchów Wolnego Oprogramowania i Open Source oraz ogółu przemysłu technologicznego.

Na niniejszej stronie będziemy publikować dokumenty związane z naszymi wysiłkami w przeciwstawianiu się SCO.

DO GÓRY STRONY


[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.