Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Wat de FSF vindt van de Apple Public Source License (APSL) 2.0

De Apple Public Source License (APSL) versie 2.0 kan worden bestempeld als een vrijesoftwarelicentie. De advocaten van Apple hebben met de FSF samengewerkt om tot licentievoorwaarden te komen die hieraan voldoen. De eerdergenoemde problemen in dit artikel vormen nog steeds een mogelijk probleem voor andere licenties, maar zijn niet meer van toepassing op versie 2.0 van de APSL. We raden eenieder aan die gebruik maakt van een versie van Apple-software onder de APSL om de voorwaarden van versie 2.0 te gebruiken in plaats van eerdere licenties.

In versie 2.0 van de APSL is de definitie van “Externally Deployed” (extern toegepast) aangescherpt zodat de vrijheid van gebruikers voldoende wordt gerespecteerd. De FSF heeft altijd op het standpunt gestaan dat de vrijheid van vrije software er juist is voor de gebruikers van die software. Nieuwe technologiën, zoals webapplicaties, veranderen de manier waarop mensen met software werken. De APSL 2.0, net als de GNU Affero GPL, streeft ernaar de vrijheid te waarborgen van gebruikers die software op deze nieuwe manieren gebruiken, zonder een obstakel te zijn voor de privacy of de vrijheid deze software te gebruiken.

De FSF vindt de APSL nu een vrijesoftwarelicentie met twee grote bezwaren, die doen denken aan de NPL:

  • Het is geen echte auteursplicht (copyleft), omdat het toestaat dat private bestanden worden gekoppeld.
  • Het is niet verenigbaar met de GPL.

Daarom raden we aan geen nieuwe software uit te brengen met deze licentie; het is echter prima om bestaande software te verbeteren die is uitgebracht onder deze licentie.

We moeten bovendien niet vergeten dat slechts een deel van het Max OS X onder de APSL wordt gebracht. Ook al zijn kritieke fouten uit de APSL gehaald en zouden praktische problemen worden opgelost, dan nog hoeft dat geen effect te hebben voor het deel van Mac OS X waarvan de broncode niet wordt vrijgegeven. We moeten een bedrijf niet beoordelen op iets wat ze slechts gedeeltelijk doen.

GNU-Darwin is een combinatie van GNU en Darwin waarin alleen vrije software hoort te zitten.