English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   Bahasa Indonesia [id]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   română [ro]   русский [ru]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
64% (340K)
Count me in

Dit is een vertaling van een Engelse pagina.

FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) 2.0

De Apple Public Source License (APSL) versie 2.0 kan worden bestempeld als een vrije software licentie. De advocaten van Apple hebben met de FSF samengewerkt om tot licentievoorwaarden te komen die hieraan voldeden. De eerdergenoemde problemen in dit artikel vormen nog steeds een mogelijk probleem voor andere licenties maar zijn niet meer van toepassing op versie 2.0 van de APSL. We raden eenieder aan die gebruik maakt van een versie van Apple software onder de APSL om de voorwaarden van 2.0 te gebruiken in plaats van eerdere voorwaarden.

In versie 2.0 van de APSL is de definitie van “Externally Deployed” (Extern Toegepast) aangescherpt zodat de vrijheid van gebruikers meer wordt gerespecteerd. De FSF heeft altijd op het standpunt gestaan dat de vrijheid van vrije software er juist is voor de gebruikers van die software. Nieuwe technologiën, zoals web applicaties, veranderen de manier waarop mensen met software werken. APSL 2.0, net als de GNU Affero GPL, streven ernaar de vrijheid te waarborgen van gebruikers die software op deze nieuwe manieren gebruiken, zonder een obstakel te zijn voor de privacy of de vrijheid deze software te gebruiken.

De FSF vindt de APSL nu een vrije software licentie met twee grote bezwaren, die doen denken aan de NPL:

Daarom raden we aan geen nieuwe software uit te brengen met deze licentie; het is echter prima om bestaande software te verbeteren die is uitgebracht onder deze licentie.

We moeten bovendien niet vergeten dat slechts een deel van het Max OS X onder de APSL wordt gebracht. Ook al zijn kritieke fouten uit de APSL gehaald en zouden praktische problemen worden opgelost, dan nog hoeft dat geen effect te hebben voor het deel van Mac OS X waarvan de broncode niet wordt vrijgegeven. We moeten een bedrijf niet beoordelen op iets wat ze slechts gedeeltelijk doen.

GNU-Darwin is een combinatie van GNU en Darwin waarin alleen vrije software hoort te zitten.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

naar begin