English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   Bahasa Indonesia [id]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   română [ro]   русский [ru]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
77% (408K)
Count me in

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Opinia FSF na temat Apple Public Source License (APSL) 2.0

Apple Public Source License (APSL) w wersji 2.0 zalicza się do licencji wolnego oprogramowania. Prawnicy firmy Apple pracowali wraz z FSF nad stworzeniem takiej licencji, którą można by zaliczyć do tej kategorii. Problemy poprzednio opisane na tej stronie pozostają nadal potencjalnym kłopotem w przypadku innych możliwych licencji, ale nie dotyczą wersji 2.0 APSL. Zachęcamy wszystkich, którzy używają jakiejkolwiek wersji oprogramowania firmy Apple wydanego na licencji APSL, do korzystania z warunków wersji 2.0 tej licencji zamiast stosowania się do warunków z wcześniejszych wersji.

W wersji 2.0 APSL definicja [programu] „wdrożonego zewnętrznie” została zawężona w taki sposób, że odpowiednio respektuje swobody użytkowników. FSF zawsze stała na stanowisku, że wolność Wolnego Oprogramowania należy się w pierwszym rzędzie użytkownikom tego oprogramowania. Technologie w rodzaju aplikacji internetowych zmieniają sposób, w jaki użytkownicy współdziałają z programami. APSL 2.0, podobnie jak GNU Affero GPL, usiłuje bronić wolności tych, którzy używają oprogramowania w podobny nowatorski sposób, bez nadmiernego wtrącania się w prywatność użytkowników lub utrudniania im korzystania z wolności do użytkowania programów.

FSF uważa teraz APSL za licencję wolnego oprogramowania z dwoma znaczącymi problemami praktycznymi, przypominającymi NPL:

Z tego powodu zalecamy, żebyście nie wydawali nowych programów na tej licencji, ale używanie i ulepszanie oprogramowania, które wydali na niej inni jest w porządku.

Prócz tego, musimy pamiętać, że na APSL wypuszczana jest tylko część kodu Mac OS X. Nawet gdyby poprawiono krytyczne usterki, nawet gdyby przyłożono się do usunięcia praktycznych trudności związanych z APSL, nie byłoby z tego żadnego pożytku dla pozostałych części Mac OS X, których kodu w ogóle się nie publikuje. Nie wolno nam oceniać całej firmy tylko po części jej działań.

GNU-Darwin to takie połączenie systemów GNU i Darwin, które ma zawierać wyłącznie wolne oprogramowanie.

[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

Fundacja Wolnego Oprogramowania jest główną organizacją sponsorującą System operacyjny GNU. Wspieraj GNU i FSF kupując podręczniki i drobiazgi, przyłączając się do FSF jako członek zrzeszony lub dając datek albo bezpośrednio do FSF lub przez Flattr.

Do góry strony