Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

FLOSS i FOSS

Społeczność wolnego oprogramowania składa się z dwóch obozów politycznych: ruchu wolnego oprogramowania [free software] i ruchu otwartego kodu źródłowego [open source]. Ruch wolnego oprogramowania broni wolności użytkowników komputerów. Uważamy, że niewolny program jest krzywdzący dla jego użytkowników. Obóz otwartego kodu źródłowego nie postrzega sprawy w kategoriach sprawiedliwości wobec użytkowników i opiera swą argumentację na korzyściach wyłącznie praktycznych.

By podkreślić, że „wolne oprogramowanie” odnosi się do wolności, a nie do ceny, zdarza nam się w mowie lub piśmie używać zwrotu „oprogramowanie wolne (libre)” [free (libre) software], dodając francuskie lub hiszpańskie słowo „libre”, które odwołuje się do wolności. W niektórych sytuacjach, użycie samego zwrotu „oprogramowanie libre” [libre software] jest wystarczające.

Badacz studiujący metody i praktyki stosowane przez programistów w ramach społeczności wolnego oprogramowania stwierdził, że zagadnienia te są niezależne od opinii politycznych samych programistów. Dlatego też, użył on zwrotu „FLOSS”, który oznacza „Oprogramowanie Wolne/Libre i otwarty kod źródłowy” [Free/Libre and Open Source Software], by uniknąć faworytyzmu w stosunku do któregokolwiek z obozów. To dobre rozwiązanie na zachowanie bezstronności, gdyż w ten sposób oba obozy są traktowane na tej samej płaszczyźnie ważności.

Inni natomiast używają zwrotu „FOSS” [Free and Open Source Software], który w zamyśle oznacza to samo co „FLOSS”. Jego znaczenie jest jednak mniej oczywiste, gdyż nie uściśla zawartego w nim słowa „wolne” [free] jako nawiązującego do wolności [freedom]. Ponadto „wolne oprogramowanie” jest mniej widoczne w zwrocie FOSS, gdyż w języku angielskim nazwa „open source” została uwydatniona, natomiast „wolne oprogramowanie” zostało rozdzielone na dwa człony.

Poza tym zwrot „Free and Open Source Software” jest mylący, gdyż sugeruje on jeden punkt widzenia, zamiast wskazywać na dwa różne spojrzenia na świat. Taka konceptualizacja zaciera zasadnicze różnice poglądów politycznych między ruchem wolnego oprogramowania a otwartym kodem źródłowym, podczas gdy poglądy te są ze sobą sprzeczne.

Dlatego też, jeśli chcesz uniknąć stronniczości wobec jednego z obozów, jednocześnie mówiąc o nich jasno, używaj zwrotu „FLOSS” nie zaś „FOSS”.

W ramach ruchu wolnego oprogramowania, nie używamy żadnego z omówionych zwrotów, ponieważ nie chcemy pozostać neutralni na płaszczyźnie politycznej. Bronimy idei wolności i potwierdzamy to za każdym razem, używając słów „wolne” i „free (libre)”.