English [en]   català [ca]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2007-02-15 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Pomozte chránit práva psát jak nesvobodný, tak svobodný software

Právo psát jak nesvobodný, tak svobodný software, je ohroženo softwarovými patenty a copyrighty na uživatelsky přívětivá grafická rozhraní.

Nadace pro svobodný software bojuje proti těmto hrozbám mnoha způsoby. Jedním z nich je i podpora a členství v League for Programming Freedom [Liga za svobodu programování].

Liga je organizací profesorů, studentů, obchodníků, programátorů, uživatelů, dokonce i softwarových firem, které chtějí návrat svobody psaní programů. Liga se nestaví proti právnímu systému navrhovaného Kongresem – copyrightu na jednotlivé programy. Liga si klade za cíl zvrátit některé změny, které v podlední době udělali v tomto systému soudci v odpovědi na zvláštní zájmy některých lidí.

FSF Vás žádá, abyste se v boji proti těmto hrozbám připojili k nám.

Liga není spojená s Nadací pro svobodný software a nezabývá se problémem svobodného software. FSF Ligu podporuje, neboť stejně jako každý vývojář software menší než Microsoft je ohrožena softwarovými patenty a copyrighty na uživatelské rozhraní. I Vy jste v nebezpečí! Bylo by snadné problém přehlížet, dokud byste Vy nebo Váš šéf nebyli zažalováni, ale je rozumnější se jím zabývat, než k tomu dojde.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP