English [en]   català [ca]   Česky [cs]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Pomóżcie chronić prawo do pisania programów, bez względu na to, czy są wolne czy nie

League for Programming Freedom jest obecnie nieaktywna. Przyłączcie się do kampanii End Software Patents!

Prawo do pisania programów, zarówno niewolnych, jak i wolnych, jest zagrożone przez patenty na oprogramowanieprocesy o prawa autorskie do wyglądu i sposobu działania interfejsu.

Fundacja Wolnego Oprogramowania [Free Software Foundation], walczy z tymi zagrożeniami na wiele sposobów. Wśród nich jest wspieranie i członkostwo w Lidze na rzecz Wolności Oprogramowania, League for Programming Freedom.

Liga jest organizacją zrzeszającą zwykłych ludzi: profesorów, studentów, przedsiębiorców, programistów, użytkowników, a nawet firmy, które chcą przywrócić swobodę pisania programów. Liga nie występuje przeciw systemowi prawnemu, jaki opracował Kongres Stanów Zjednoczonych - praw autorskich dla poszczególnych programów. Jej celem jest odwrócenie niedawnych zmian dokonanych przez sędziów w odpowiedzi na różne interesy.

FSF nakłania, byście przyłączyli się do walki z tym zagrożeniem. Dwie dobre możliwości to wstąpienie do Ligi i (lub) udzielenie jej wsparcia.

Liga nie jest powiązana z Fundacją wolnego oprogramowania, ani nie zajmuje się kwestią wolnego oprogramowania. FSF wspiera ją, gdyż, podobnie jak każdy wytwórca oprogramowania mniejszy od Microsoftu, jest zagrożona patentami na oprogramowanie i zastrzeganiem praw do interfejsów. I Wy jesteście w niebezpieczeństwie! Łatwo ignorować problem, dopóki Wy sami albo Wasz pracodawca nie zostaniecie pozwani, ale rozsądniej jest zjednoczyć się, zanim to się stanie.

[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

Fundacja Wolnego Oprogramowania jest główną organizacją sponsorującą System operacyjny GNU. Wspieraj GNU i FSF kupując podręczniki i drobiazgi, przyłączając się do FSF jako członek zrzeszony lub dając datek albo bezpośrednio do FSF lub przez Flattr.

Do góry strony