English [en]   català [ca]   čeština [cs]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

De  9de GNU-hackers-bijeenkomst  zal worden gehouden in Rennes (Frankrijk) van 18 tot 20 augustus.

This translation may not reflect the changes made since 2013-11-22 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Help te Vechten voor je Recht om zowel Vrije als Niet-vrije Software te Schrijven.

De League for Programming Freedom is nu inactief. Sluit je aan bij onze campagne om software patenten te stoppen.

Het recht om zowel niet-vrije als vrije software te schrijven wordt bedreigd door patenten op software en zogenaamde processen over auteursrecht op “look-and-feel”.

De Free Software Foundation bestrijdt deze dreigingen op vele manieren, zoals via ondersteuning en lidmaatschap van de League for Programming Freedom.

De League is een maatschappelijke organisatie van professoren, studenten, zakenlieden, programmeurs, gebruikers, en zelfs softwarebedrijven, met als doel het herstellen van de vrijheid om programma's te schrijven. De League is niet tégen het juridisch systeem dat het (Amerikaanse) congres voor ogen stond—namelijk auteursrecht op individuele programma's. De League probeert echter recente wijzigingen in dit recht ongedaan te maken die waren aangebracht door gerechtelijke uitspraken die inspeelden op belangen van bepaalde groepen.

De FSF moedigt je aan om te helpen in de strijd door de League.

De League is onafhankelijk van de Free Software Foundation, en heeft geen belang in het concept van vrije software. De FSF steunt de League omdat deze vrijheid, zoals elke softwareontwikkelaar kleiner dan Microsoft, bedreigd wordt door patenten op software en auteursrechten op koppelings-programma's. En jij wordt ook bedreigd! Het zou gemakkelijk zijn om het probleem te negeren totdat je werkgever wordt aangeklaagd, maar het is verstandiger om actie te ondernemen vóórdat dit gebeurt.


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.

naar begin