English [en]   български [bg]   dansk [da]   Deutsch [de]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   română [ro]   русский [ru]  

This translation may not reflect the changes made since 2012-10-24 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Idei din alte surse

Aceste articole oferă opiniile filozofice ale altor oameni în sprijinul software-ului liber sau al problemelor înrudite și nu vorbesc în numele proiectului GNU — dar suntem mai mult sau mai puțin de acord cu ele.

Multe din organizațiile care acționează pentru libertatea dezvoltării calculatoarelor și a comunicațiilor electronice au și opinii filozofice în sprijinul software-ului liber sau al problemelor înrudite.

ÎNAPOI ÎN SUS


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.