English [en]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

This is a translation of an original page in English.

Ο Richard Stallman ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο του 1983 το σχέδιο για την ανάπτυξη ενός ελεύθερου λογισμικού, ενός παρόμοιου με το Unix λειτουργικού συστήματος ονομαζόμενου GNU. Το GNU είναι το μόνο λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε ειδικά για το σκοπό της ελευθερίας των χρηστών.

Τι είναι το GNU;

GNU is a Unix-like operating system that is free software—it respects your freedom. You can install versions of GNU (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software. What we provide.

Στιγμιότυπο οθόνης του GNU

The GNU Project was launched in 1984 to develop the GNU system. The name “GNU” is a recursive acronym for “GNU's Not Unix!”. “GNU” is pronounced g'noo, as one syllable, like saying "grew" but replacing the r with n.

Ένα παρόμοιο με το Unix λειτουργικό σύστημα είναι μία συλλογή λογισμικού εφαρμογών, βιβλιοθηκών και εργαλείων ανάπτυξης, συν ένα πρόγραμμα για να κατανέμει πόρους και να μιλά στο υλικό, γνωστό ως πυρήνας.

The Hurd, GNU's own kernel, is some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today with a kernel called Linux. This combination is the GNU/Linux operating system. GNU/Linux is used by millions, though many call it “Linux” by mistake.

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;

Το “Ελεύθερο Λογισμικό” είναι ζήτημα ελευθερίας, όχι κόστους. Για να κατανοήσετε την αρχή αυτή θα πρέπει να σκέφτεστε το “ελεύθερο (free)” όπως το “ελεύθερος λόγος (free speech)” και όχι όπως το “δωρεάν μπύρα (free beer)”.

Το ελεύθερο λογισμικό είναι θέμα παροχής στους χρήστες της ελευθερίας να εκτελούν, αντιγράφουν, διανέμουν, μελετούν, αλλάζουν και βελτιώνουν το λογισμικό. Πιο επακριβώς, αναφέρεται σε τέσσερα είδη ελευθερίας για τους χρήστες του λογισμικού:

  • Την ελευθερία της εκτέλεσης του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0).
  • Την ελευθερία της μελέτης του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού και της προσαρμογής του στις ανάγκες σας (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό.
  • Την ελευθερία της αναδιανομής αντιγράφων του λογισμικού ώστε να βοηθάτε το συνάνθρωπο σας (ελευθερία 2).
  • Την ελευθερία της βελτίωσης της εφαρμογής και της δημοσίευσης των βελτιώσεων που έχετε κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό.

Μεταφορτώστε το GNU τώρα

Πλανήτης GNU Ροή RSS

GNU Dap 3.10 Released: Hello I am happy to announce the next release of GNU Dap. This release is numbered 3.10 . Description =========== Dap is a small statistics and graphics package based on... more

Friday Free Software Directory IRC meetup: April 18

Financial transparency: where your money goes with MediaGoblin: As you very well may know, we are currently running a campaign for federation and privacy. The campaign ends Friday, and we’re... more

For more news, see Planet GNU and the list of recent GNU releases.

MCSim

GNU MCSim is a package to perform simulations. It supports statistical or deterministic simulation models via Monte Carlo stochastic simulations or dynamic, ODE-based simulations. It also can do Bayesian inference through Markov Chain Monte Carlo simulations. (doc)

Short descriptions for all GNU packages.

Αναλάβετε δράση

Μπορείτε να συνεισφέρετε σε κάποιο από αυτά τα Έργα Υψηλής Προτεραιότητας; Gnash, coreboot, ελεύθερες διανομές GNU/Linux, GNU Octave, οδηγοί για δρομολογητές δικτύου, αντιστρεπτή αποσφαλμάτωση στο GDB, αυτόματη μεταγραφή, οδηγοί PowerVR, καθώς και αντικαταστάσεις ελεύθερου λογισμικού για τα Skype, βιβλιοθήκες OpenDWG και Φόρμες Oracle.

Can you take over an unmaintained GNU package? gleem, gnukart, groff, halifax, jwhois, metahtml, orgadoc, polyxmass, superopt, teximpatient, are all looking for maintainers. Also, these packages are looking for co-maintainers: aspell, gnuae, metaexchange, powerguru. See the package web pages for more information.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

πίσω στην αρχή

Το ΙΕΛ διαθέτει επίσης αδελφούς οργανισμούς σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ινδία.