English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   slovenčina [sk]   українська [uk]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
29% (155K)
Count me in

This translation may not reflect the changes made since 2011-09-13 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Slobodné distribúcie GNU/Linux

FSF nezodpovedá za obsah ostatných webových stránok ani za ich aktuálnosť.

Tu sú uvedené tie distribúcie GNU/Linux, o ktorých vieme, že záväzne dodržiavajú prísne zásady o tom, že budú obsahovať a ponúkať výlučne slobodný softvér. Odmietajú akékoľvek aplikácie, programovacie platformy, ovládače alebo firmware, ktoré nespĺňajú kritéria pre slobodný softvér. Ak bola náhodou omylom do nich zaradená takáto časť, bude odstránená. Ak sa chcete dozvedieť viac o podmienkach, ktoré musí spĺňať každá slobodná distribúcia GNU/Linux, prečítajte si Smernice pre distribúcie slobodných systémov.

Ak poznáte nejakú distribúciu, ktorá by sa mohla považovať za slobodnú, ale nie je uvedená v nasledovnom zozname, skúste sa prosím spýtať správcov tejto distribúcie, či by boli ochotní nasledovať princípy slobodného softvéru. Ak by súhlasili a chceli, aby bola ich distribúcia uvedená v tomto zozname, mali by napísať na <gnu@gnu.org>. Niektoré distribúcie vyvíjajú úsilie, aby sa postupne stali úplne slobodnými. Ďakujeme im za ich úsilie a snahu dosiahnuť tento cieľ a veríme, že jedného dňa budú zaradené do tohoto zoznamu.

Ak vás zaujíma, prečo v tomto zozname nie sú uvedené aj isté dobre známe distribúcie, vysvetlenie nájdete na stránke prečo neschvaľujeme niektoré populárne distribúcie. Zhrnuli sme tam zoznam dôvodov, prečo niektoré zo známych distribúcií nespĺňajú naše požiadavky.

Všetky nižšie uvedené distribúcie je možné nainštalovať na pevný disk a väčšina z nich dokáže bežať aj naživo. Nie sú zoradené podľa žiadneho zvláštneho kritéria. Zoznam spoločností, ktoré predávajú hardware s predinštalovanou slobodnou distribúciou GNU/Linux, je uvedený osobitne.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

návrat na začiatok