This translation may not reflect the changes made since 2021-04-29 in the English original.

You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Izborno slobodno nije dovoljno

Postoje distribucije koje odbijamo preporučiti, a koje korisniku nude mogućnost instalacije samo slobodnog softvera. Kada mu je dana takva mogućnost, korisnik koji dovoljno snažno cijeni slobodu i razmišlja o tom problemu, može učiniti da takve distribucije poštuju njegovu slobodu.

Distribucija koja nudi takvu mogućnost je svakako bolja nego ona koja ju ne nudi. Ali ta mogućnost ne čini tu distribuciju općenito preporučljivom. Uostalom, većina ljudi u našoj zajednici nisu svjesni tog problema. Ne možemo očekivati od većine njih da odbace neslobodan softver samo zato što distribucija nudi način da to učine.

Dakle, ako razmatramo hoćemo li preporučiti neku distribuciju, moramo razmotriti kome bismo ju preporučili. Na primjer, mogli bi to biti:

  1. Određeni predani podržavatelji slobodnog softvera za koje znamo da će učiniti napor da izbjegnu neslobodan softver.
  2. Velika grupa kao što je šira javnost.

Za prvi slučaj, možemo preporučiti distribuciju ako ona osigurava jasan i pouzdan način da odbijemo neslobodan softver.

Međutim, za preporučiti distribuciju široj javnosti, moramo insistirati na kriterijima kojima stvarno služimo: izričitu predanost nenuđenju ili nepredlaganju bilo kakvih neslobodnih programa. Na taj način znamo da distribucija neće navesti javnost na instaliranje nečeg takvog.