English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   polski [pl]   română [ro]   Shqip [sq]   српски [sr]  

Ky përkthim mund të mos i pasqyrojë ndryshimet e bëra që prej 2017-07-01 te origjinali në Anglisht. Do të ishte mirë t’i hidhnit një sy këtyre ndryshimeve. Për të dhëna mbi mirëmbajtjen e përkthimeve të këtij artikulli, ju lutemi, shihni README -n mbi Përkthimet.

Galeria e Artit GNU

Përveç artit në këto faqe Web GNU, ne të Projekti GNU kemi art:

Po kërkojmë për grafikë të re për bluza dhe sende të tjera GNU dhe FSF që ofrojmë te shitorja jonë. Nëse jeni i interesuar për të kontribuar punime artistike cilësore, që ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit rreth software-it të lirë, ju lutemi, lidhuni me <graphics@gnu.org>. Ju lutemi, mos na dërgoni kartela më të mëdha se 2MB. Më mirë ngarkojeni kartelën diku dhe na dërgoni lidhjen për atje. Ja disa ide se si mund t’i përdorim punimet.

Ç’ka të re?

Art GNU në këtë Site

Ju lutemi, mbani parasysh udhëzimet për stilin grafik të përdorur në hartimin dhe ilustrimin e këtij sajti.

Art GNU në sajte të tjerë

Faleminderit Edward Alfert-it për vizatimin e favikonit dhe butonat te: http://graphics.rootmode.com/ (e arkivuar)

Faleminderit Anja Gerwinski-t për figurat e saj te: http://www.gerwinski.de/~anja/gnuart/.

Faleminderit Arnuld Uttre-së për figurat e tij te: http://lispmachine.wordpress.com/category/art/.

Faleminderit Raul Silva-s për figurat e tij te: http://gnuart.onshore.com

Faleminderit ~Apolonis-it për figurën e tij te: http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-285523519

Faleminderit David Arroyo Menéndez-it për figurat e tij te: http://www.davidam.com/art/free-software

Mund të gjeni gjithashtu grafikë që lidhet me GNU-në, në përkatësi publike, te: openclipart.org.

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.