English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   polski [pl]   русский [ru]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Dlaczego powinniście stosować GNU FDL

Richard Stallman

Czy piszący teksty techniczne mogą zarabiać na pisaniu wolnej dokumentacji do wolnego oprogramowania? Mamy głęboką nadzieję, że tak. Dlatego też powstała Licencja GNU Wolnej Dokumentacji [GNU Free Documentation License].

GFDL jest sposobem na pozyskanie komercyjnych wydawców do finansowania wolnej dokumentacji bez poświęcania którejkolwiek z kluczowych wolności. Opcja „tekstów okładek”, jak i ujęte w licencji uregulowania pewnych innych zagadnień dotyczących okładek, strony tytułowej, historii i adnotacji, mają zachęcić do niej komercyjnych wydawców książek pisanych przez opłacanych autorów. Dla zwiększenia jej atrakcyjności, przy pisaniu GFDL konsultowałem się w szczególności z pracownikami firm wydawniczych, jak również z prawnikami, autorami wolnej dokumentacji i ogółem społeczności.

Co najmniej dwu komercyjnych wydawców podręczników oprogramowania mówiło mi, że są zainteresowani stosowaniem tej licencji. Przyszłość nigdy nie jest pewna, ale wygląda na to, że GFDL ma niezłe szanse powodzenia w ukształtowaniu systemu społecznego, w którym wydawcy komercyjni płacą ludziom za pisanie komercyjnych wolnych podręczników do wolnego oprogramowania.

DO GÓRY STRONY


[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.