Αυτή η μετάφραση μπορεί να μην αντανακλά τις αλλαγές που έγιναν από τις 2012-09-20 στο Αγγλικό πρωτότυπο.

Καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά σε εκείνες τις αλλαγές. Παρακαλούμε δείτε το Μεταφράσεις ΔΙΑΒΑΣΕΜΕ για να βρείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε να ενημερωθεί αυτή η μετάφραση.

Μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κυβερνήσεις για να προωθήσουν το ελεύθερο λογισμικό

από τον Richard Stallman

Αυτό το άρθρο προτείνει πολιτικές για μια ισχυρή και σταθερή προσπάθεια να προωθήσουμε το ελεύθερο λογισμικό μέσα στο κράτος, και να οδηγήσουμε την υπόλοιπη χώρα προς την ελευθερία του λογισμικού.

Η αποστολή του κράτους είναι η οργάνωση της κοινωνίας με στόχο την ελευθερία και την ευημερία του λαού. Μια πτυχή αυτής της αποστολής, στον τομέα της πληροφορικής, είναι η ενθάρρυνση των χρηστών στην υιοθέτηση του ελεύθερου λογισμικού.

Το κράτος έχει ανάγκη να επιμένει στη χρήση ελεύθερου λογισμικού στην πληροφορική[1] του για να διασφαλίσει την υπολογιστική του κυριαρχία (δηλαδή τον έλεγχο του κράτους επάνω στις δικές του εργασίες πληροφορικής). Όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα στον έλεγχο της πληροφορικής τους, αλλά το κράτος είναι αυτό που έχει την ευθύνη απέναντι στους πολίτες να διατηρήσει τον έλεγχο επάνω στις εργασίες πληροφορικής που πραγματοποιεί εκ μέρους τους. Οι περισσότερες δραστηριότητες της κυβέρνησης εξαρτώνται πλέον από την πληροφορική, και ο έλεγχος αυτών των δραστηριοτήτων εξαρτάται από τον έλεγχό της επάνω σ' εκείνη την πληροφορική. Η απώλεια αυτού του ελέγχου σε μια υπηρεσία της οποίας η αποστολή είναι κρίσιμη υπονομεύει την εθνική ασφάλεια.

Η μετάβαση των κρατικών υπηρεσιών στο ελεύθερο λογισμικό μπορεί να αποφέρει επίσης δευτερεύοντα οφέλη, όπως την εξοικονόμηση χρημάτων και την ενθάρρυνση της εγχώριας βιομηχανίας υποστήριξης λογισμικού.

Σε αυτό το κείμενο, ο όρος “κρατικές υπηρεσίες” αναφέρεται σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, και εννοεί τους κρατικούς φορείς συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των δημόσιων-ιδιωτικών συνεργασιών, των χρηματοδοτούμενων κατά μεγάλο μέρος δραστηριοτήτων, όπως οι μισθωμένες σχολές, και οι “ιδιωτικές” εταιρείες που ελέγχονται από το κράτος ή έχουν δημιουργηθεί με ειδικά προνόμια ή αποστολές από την πολιτεία.

Η πιο σημαντική πολιτική αφορά την εκπαίδευση, καθώς αυτή καθορίζει το μέλλον ενός έθνους:

Επίσης κρίσιμες είναι οι πολιτικές του κράτους που επηρεάζουν την επιλογή του λογισμικού που χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι οργανισμοί:

Πολλές πολιτικές επηρεάζουν την υπολογιστική κυριαρχία του κράτους. Οι κρατικοί φορείς πρέπει να ασκούν τον έλεγχο στην πληροφορική τους, και να μην τον καταθέτουν στα χέρια ιδιωτών. Αυτό ισχύει για όλους τους υπολογιστές συμπεριλαμβανομένων των smartphones.

Η υπολογιστική κυριαρχία (και ασφάλεια) του κράτους περιλαμβάνει τον έλεγχο του κράτους στους υπολογιστές που πραγματοποιούν τις εργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Αυτό απαιτεί την αποφυγή του λογισμικού ως υπηρεσία, εκτός κι αν η υπηρεσία διαχειρίζεται από έναν κρατικό φορέα του ίδιου κυβερνητικού κλάδου, όπως επίσης την αποφυγή πρακτικών που μειώνουν τον έλεγχο που ασκεί το κράτος στην πληροφορική του. Επομένως,

Μια άλλη πολιτική που αφορά την ανάπτυξη λογισμικού, ελεύθερου ή μη:

Με αυτά τα μέτρα το κράτος μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο επάνω στην πληροφορική του, και να οδηγήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της χώρας να πάρουν τον έλεγχο της πληροφορικής τους.

Σημειώσεις του μεταφραστή:
  1. Μετάφραση του πηγαίου όρου “computing”. Με τον όρο αυτό αποδίδεται στην Αγγλική κάθε στοχοθετημένη δραστηριότητα που απαιτεί, επωφελείται από, ή δημιουργεί υπολογιστές. Προτιμήθηκε η χρήση του όρου “πληροφορική” για την απόδοσή της, καθώς ο πηγαίος ορισμός είναι πιο ευρύς από τη “χρήση υπολογιστή”, ή την “υπολογιστική εργασία”.