Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

Özgür Yazılımı Teşvik etmek İçin Hükümetlerin Alabileceği Önlemler

Ve bunu yapmaları neden görevleridir

yazan Richard Stallman

Bu yazıda, devlet içinde özgür yazılımı teşvik etmek ve ülkenin geri kalanını yazılım özgürlüğüne yönlendirmek için güçlü ve sağlam bir çaba gösterilmesine yönelik politikalar önerilmektedir.

Devletin görevi, halkın özgürlüğü ve refahı için toplumu örgütlemektir. Bu görevin bilişim alanındaki bir yönü, kullanıcıları özgür yazılım kullanmaya teşvik etmektir: kullanıcıların özgürlüğüne saygı duyan yazılım. Özel mülk (özgür olmayan) bir program, programı kullananların özgürlüğünü çiğner; bu devletin ortadan kaldırmak için çalışması gereken toplumsal bir sorundur.

Devletin bilişim bağımsızlığı (devletin kendi bilişimi üzerindeki denetimi) gereği kendi bilgisayarlarında özgür yazılım konusunda ısrarcı olmalıdır. Tüm kullanıcılar bilişimleri üzerinde denetim sahibi olmayı hak ederler, ancak devletin, onların adına yaptığı bilişim faaliyetleri üzerindeki denetimi sağlama konusunda halka karşı da bir sorumluluğu vardır. Çoğu hükümet faaliyeti şimdi bilişime bağlıdır ve bu faaliyetler üzerindeki denetimi, ilgili bilişim faaliyetleri üzerindeki denetimine bağlıdır. Görevi kritik olan bir kurumda bu denetimi yitirmek ulusal güvenliği zayıflatır.

Devlet kurumlarının özgür yazılıma taşınması, tasarruf etme ve yerel yazılım destek işletmelerini teşvik etme gibi ikincil yararlar da sağlayabilir.

Bu metinde “devlet varlıkları” devletin her düzeyine işaret eder ve okulları, kamu-özel sektör ortaklıkları, sözleşmeli okullar gibi büyük ölçüde devlet tarafından finanse edilen faaliyetleri ve devlet tarafından kontrol edilen veya devlet tarafından özel ayrıcalık veya işlevlerle kurulan “özel” şirketleri içeren kamu kurumlarını ifade eder.

Eğitim

En önemli politika eğitim ile ilgilidir, çünkü bu ülkenin geleceğini şekillendirir:

Devlet ve Halk

Ayrıca, bireylerin ve kuruluşların kullandığı yazılımları etkileyen devlet politikaları da çok önemlidir:

Bilişim Bağımsızlığı

Devletin bilişim bağımsızlığını etkileyen bazı politikalar var. Devlet kurumları, onu özel ellere bırakmak yerine, kendi bilişimi üzerinde denetim sahibi olmalıdır. Bu noktalar akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm bilgisayarlar için geçerlidir.

Bilişim Bağımsızlığı II

Devletin bilişim bağımsızlığı (ve güvenliği), devletin işini yapan bilgisayarlar üzerinde denetimi içerir. Bu, hizmet aynı kuruluş dalı altında bir devlet kurumu tarafından yürütülmediği sürece Yazılım yerine Hizmet'ten de, aynı zamanda devletin yanı sıra devletin bilişimi üzerindeki denetimini azaltan diğer uygulamalardan da kaçınılmasını gerektirir. Bu nedenle,

Geliştirmeyi etkileyin

Devlet politikası özgür ve özgür olmayan yazılım geliştirmeyi etkiler:

E-atık

Özgürlük e-atık anlamına gelmemelidir:

Teknolojik tarafsızlık

Bu yazıdaki önlemlerle, devlet bilişim üzerindeki denetimi geri kazanabilir ve ülkenin vatandaşlarını, işletmelerini ve örgütlerini kendi bilişim faaliyetlerini denetlemeye yönlendirebilir. Ancak kimileri teknolojik tarafsızlık “ilkesini” ihlal edeceği gerekçesiyle buna itiraz ediyorlar.

Teknolojik tarafsızlık fikri, devletin teknik seçimlere keyfi tercihler dayatmamasıdır. Bunun geçerli bir ilke olup olmadığı tartışmalıdır, ancak her durumda yalnızca teknik olan konularla sınırlıdır. Burada savunulan önlemler etik, toplumsal ve politik önemi olan konulara yöneliktir, bu nedenle teknolojik tarafsızlığın kapsamı dışındadır. Sadece bir ülkeyi boyunduruk altına almak isteyenler, hükümetinden kendi egemenliği veya vatandaşlarının özgürlüğü konusunda “tarafsız” olmasını isteyebilir.