This is a translation of an original page in English.

The English original page has been changed since this translation was last updated. The English page can be found at:
http://www.gnu.org/philosophy/why-copyleft.html.en
The date of change in the English page is:
2011-09-20

Please see the Translations README to find out how you can help with updating this translation.

Защо „copyleft“?

„Когато става въпрос за защитаването на свободата на другите, да залегнеш и да не правиш нищо е акт на слабост, не на скромност.“

В проекта GNU обикновено препоръчваме на хората да използват „copyleft“ лицензи като GNU GPL, вместо свободни лицензи, които не са „copyleft“. Не спорим ожесточено срещу лицензите, които не са „copyleft“ — понякога препоръчваме използването им при специални случаи. Но защитниците на тези лицензи демонстрират определена тенденция на жестоко оспорване на GPL.

При един такъв спор, човекът заяви, че неговият избор на един от лицензите на BSD е „акт на скромност“: „Аз не искам нищо от тези, които ползват кода ми, освен да отдават заслугите на мен“. Доста пресилено е да се описва легално изискване за приписване на заслуги като „скромност“, но има и по-дълбока причина, която трябва да се има в предвид.

Скромността е отричането от собствения интерес, но вие и човека, който ползва кода ви, не сте единствените, които са засегнати от вашия избор на лиценз за свободен софтуер, който сте решили да използвате. Ако някой, който използва вашия код в несвободна програма, се опитва да отнеме свободата от останалите и ако му позволите да го направи, вие ще се провалите в защитаването на тяхната свобода. Когато става въпрос за защитаването на свободата на другите, да залегнеш и да не правиш нищо е акт на слабост, не на скромност.

Издаването на кода ви под някой от лицензите на BSD или някой друг свободен лиценз, който не е „copyleft“, не е погрешно — програмата все още е свободен софтуер, и все още е принос към нашата общност. Но това е слабост, и в повечето случаи не е най-добрия начин за насърчаването на свободата на потребителите да споделят и променят софтуера.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

връщане в началото

Други преводи на тази страница