English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   فارسی [fa]   français [fr]   עברית [he]   hrvatski [hr]   italiano [it]   한국어 [ko]   മലയാളം [ml]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Türkçe [tr]   українська [uk]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$249,063
$450,000

این مطلب ترجمه مقاله انگلیسی این صفحه است.

چرا کپی‌لفت؟

”هنگامی که صحبت به دفاع از آزادی دیگران می‌رسد، دراز کشیدن و کاری انجام ندادن نشانه ضعف است، نه فروتنی.“

ما در پروژه گنو به مردم پیشنهاد می‌کنیم به جای استفاده از اجازه‌نامه‌های سهل‌گیرانه‌ای که کپی‌لفت نیستند، از اجازه‌نامه‌های کپی‌لفت همانند GNU GPL استفاده کنند. ما نمی‌خواهیم در برابر اجازه‌نامه‌هایی که کپی‌لفت نیستند موضع‌گیری کنیم — در حقیقت در بعضی شرایط آنها را توصیه نیز می‌کنیم — اما دفاع از این نوع اجازه‌نامه‌ها نوعی موضع‌گیری بر علیه GPL است.

زمانی در یک چنین بحثی، شخصی اظهار نمود که استفاده او از اجازه‌نامه BSD ”نوعی فروتنی است“: ”من از اشخاصی که از کد من استفاده می‌کنند چیزی نخواستم جز اینکه مرا تصدیق کنند.“ این بیشتر نوعی تقاضای قانونی برای تصدیق ”فروتنی“ است، اما در اینجا نکته با اهمیتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

فروتنی ترک گفتن علایق خویش است، اما شما و شخصی که از کدِ شما استفاده می‌کند تنها اشخاصی نیستید که تحت تاثیر انتخاب نوع اجازه‌نامه برای این کد قرار می‌گیرید. شخصی که از کد شما در یک برنامه غیر آزاد استفاده کند سعی در نفی آزادی دیگران دارد، و اگر شما اجازه چنین کاری را به او بدهید، در دفاع از آزادی دیگران شکست خورده‌اید. هنگامی که صحبت به دفاع از آزادی دیگران می‌رسد، دراز کشیدن و کاری انجام ندادن نشانه ضعف است، نه فروتنی.

انتشار کد خود تحت قوانین اجازه‌نامه‌ای که کپی‌لفت نیست، همانند BSD، اشتباه نیست؛ برنامه هنوز هم یک نرم‌افزار آزاد محسوب می‌شود، و هنوز هم نوعی کمک برای جامعه ما است. اما ضعیف است و در اغلب موارد بهترین راه برای تضمین آزادی کاربران برای به اشتراک‌گذاری و تغییر نرم‌افزار نیست.

بازگشت به بالا


[لوگوی بنیاد نرم‌افزار آزاد]«هدف ما حفظ، حمایت و ترویج آزادی برای استفاده، مطالعه، کپی، ویرایش، و انتشار مجدد نرم‌افزارهای کامپیوتری و همینطور دفاع از حقوق کاربران نرم‌افزارهای آزاد است.»

بنیاد نرم‌افزار آزاد اصلی‌ترین سازمان حامی سیستم‌عامل گنو است. با خرید راهنماها، عضویت در بنیاد نرم‌افزار آزاد، و یا با اهدای پول بطور مستقیم و یا از طریق Flattr، از گنو و بنیاد نرم‌افزار آزاد حمایت کنید.