[en] English   [ar] العربية   [cs] čeština   [de] Deutsch   [el] ελληνικά   [es] español   [fr] français   [hr] hrvatski   [it] italiano   [ja] 日本語   [lt] lietuvių   [nl] Nederlands   [pt-br] português   [ru] русский   [tr] Türkçe   [uk] українська   [zh-cn] 简体中文  

ŠkolstvíPodrobně → Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software

This translation may not reflect the changes made since 2019-12-31 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software

"Školy by měly učit své studenty být občany silné, schopné, nezávislé a svobodné společnosti."

Toto jsou hlavní důvody proč by univerzity a školy všech stupňů měly používat výhradně svobodný software.

Sdílení

Školy by měly jít příkladem a tak učit hodnotám sdílení. Svobodný software podporuje vzdělání tím, že umožňuje sdílení vědomostí a nástrojů:

Společenská zodpovědnost

Počítače se staly nedílnou součástí běžného života. Digitální technologie velmi rychle mění společnost a školy mají vliv na budoucnost společnosti. Jejich posláním je připravit studenty podílet se na svobodné informační společnosti tím, že je naučí schopnosti mít svůj život jednoduše pod kontrolou. Software by neměl být v moci vývojáře, který činí jednostranná rozhodnutí, která nikdo jiný nemůže změnit. Vzdělávací instituce by neměly výrobcům nesvobodného softwaru dovolit prosadit svou moc nad zbytkem společnosti a její budoucností.

Nezávislost

Školy mají morální zodpovědnost učit síle, nikoli závislosti na jednom produktu konkrétní mocné firmy. Volbou svobodného softwaru navíc škola sama získá nezávislost na jakémkoli komerčním zájmu a vyhne se tzv. proprietárnímu uzamčení (vendor lock-in).

Výuka

Při rozhodování, kam jít studovat, stále více studentů zvažuje, jestli univerzita vyučuje informatiku a softwarový vývoj s využitím svobodného softwaru. Svobodný software znamená, že studenti mohou svobodně studovat, jak program pracuje a naučit se, jak jej přizpůsobit svým vlastním potřebám. Výuka svobodného softwaru také pomáhá studiu etiky softwarového vývoje a profesionální praxe.

Úspory

To je zjevná výhoda, která okamžitě zaujme školní administrativu, nicméně je to jen malá část výhod. Klíčové na tomto aspektu je, že právo distribuovat kopie při minimálních či nulových nákladech školám dává možnost pomoci rodinám s finančními problémy, tedy hájit férovost a rovné příležitosti při vzdělávání mezi studenty.

Kvalita

Stabilní, bezpečná a lehce instalovatelná řešení se svobodným softwarem jsou pro školství bez problémů dostupná. Nicméně vynikající výkon a vlastnosti jsou druhotnou výhodou, klíčová je svoboda uživatelů počítačů.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP