English [en]   čeština [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   lietuvių [lt]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]  

ŠkolstvíPodrobně → Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software

Toto je překlad anglického originálu stránky.

Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software

"Školy by měly učit své studenty být občany silné, schopné, nezávislé a svobodné společnosti."

Toto jsou hlavní důvody proč by univerzity a školy všech stupňů měly používat výhradně svobodný software.

Sdílení

Školy by měly jít příkladem a tak učit hodnotám sdílení. Svobodný software podporuje vzdělání tím, že umožňuje sdílení vědomostí a nástrojů:

Společenská zodpovědnost

Počítače se staly nedílnou součástí běžného života. Digitální technologie velmi rychle mění společnost a školy mají vliv na budoucnost společnosti. Jejich posláním je připravit studenty podílet se na svobodné informační společnosti tím, že je naučí schopnosti mít svůj život jednoduše pod kontrolou. Software by neměl být v moci vývojáře, který činí jednostranná rozhodnutí, která nikdo jiný nemůže změnit. Vzdělávací instituce by neměly výrobcům nesvobodného softwaru dovolit prosadit svou moc nad zbytkem společnosti a její budoucností.

Nezávislost

Školy mají morální zodpovědnost učit síle, nikoli závislosti na jednom produktu konkrétní mocné firmy. Volbou svobodného softwaru navíc škola sama získá nezávislost na jakémkoli komerčním zájmu a vyhne se tzv. proprietárnímu uzamčení (vendor lock-in).

Výuka

Při rozhodování, kam jít studovat, stále více studentů zvažuje, jestli univerzita vyučuje informatiku a softwarový vývoj s využitím svobodného softwaru. Svobodný software znamená, že studenti mohou svobodně studovat, jak program pracuje a naučit se, jak jej přizpůsobit svým vlastním potřebám. Výuka svobodného softwaru také pomáhá studiu etiky softwarového vývoje a profesionální praxe.

Úspory

To je zjevná výhoda, která okamžitě zaujme školní administrativu, nicméně je to jen malá část výhod. Klíčové na tomto aspektu je, že právo distribuovat kopie při minimálních či nulových nákladech školám dává možnost pomoci rodinám s finančními problémy, tedy hájit férovost a rovné příležitosti při vzdělávání mezi studenty.

Kvalita

Stabilní, bezpečná a lehce instalovatelná řešení se svobodným softwarem jsou pro školství bez problémů dostupná. Nicméně vynikající výkon a vlastnosti jsou druhotnou výhodou, klíčová je svoboda uživatelů počítačů.

NAHORU


[FSF logo]Naším posláním je udržovat, chránit a rozvíjet svobodu používání, zkoumání, kopírování, upravování a redistribuování počítačového softwaru a bránit práva uživatelů svobodného softwaru.

Nadace pro svobodný software (FSF) je hlavní organizací sponzorující Operační systém GNU. Podpořte GNU a FSF koupí příruček a vybavení, připojte se k FSF jako přidružený člen nebo přispějte darem, buď přímo FSF nebo přes Flattr.