این ترجمه ممکن است شامل تغییرات ایجادشده از تاریخ 2011-09-20 در نسخهٔ اصلی انگلیسی نباشد.

لطفا راهنمای ترجمه را برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ نگهداری ترجمه‌های این مقاله ببینید.

جنبش نرم‌افزار آزاد

مردم به دلایل مختلفی از سیستم‌عامل‌های آزاد همانند گنو/لینوکس استفاده می‌کنند. بسیاری از کاربران به دلایل کاربردی این کار را انجام می‌دهند: به خاطر اینکه سیستم قدرتمند است، قابل اعتماد است، یا به خاطر اینکه به سادگی قادر به تغییر دادن نرم‌افزار برای تطبیق با نیازهایشان هستند.

اینها دلایل خوبی هستند—اما چیزی بیش از سادگی در استفاده از نرم‌افزار وجود دارد. آنچه اهمیت بسیار دارد آزادی و جامعهٔ شما است.

اندیشهٔ جنبش نرم‌افزار آزاد این است که کاربران مستحق داشتن آزادی برای ساختن جامعه هستند. شما باید آزادی برای کمک به خود را، با تغییر دادن کد منبع برای انجام آنچه می‌خواهید، در اختیار داشته باشید. و آزادی برای کمک به همسایه‌تان، با توزیع مجدد کپی‌های برنامه برای دیگر افراد. همچنین آزادی برای ساختن جامعهٔ خود، به وسیلهٔ انتشار نسخه‌های بهبود یافته تا دیگر افراد نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.

آزاد بودن یا نبودن یک نرم‌افزار به اجازه‌نامهٔ آن بستگی دارد. تعریف تفصیلی از نرم‌افزار آزاد نحوهٔ ارزیابی ما از یک اجازه‌نامه را، به منظور بررسی اینکه آیا یک برنامه را به نرم‌افزار آزاد تبدیل می‌کند یا خیر، نشان می‌دهد. همچنین مقالاتی دربارهٔ اجازه‌نامه‌های معینی وجود دارد که مزایا و معایبِ اجازه‌نامه‌هایی را که واجد شرایط هستند، و اینکه چرا بعضی از دیگر اجازه‌نامه‌ها بیش از آن محدود کننده هستند که مورد قبول واقع شوند، را شرح می‌دهند.

در سال ۱۹۹۸ واژهٔ ”متن‌باز“ پدید آمد که دارای دیدگاه‌هایی کاملا متفاوت با ما است. این دیدگاه‌ها تنها به ذکر مزایای کاربردیِ نرم‌افزار آزاد می‌پردازند، و با دقت بسیار از ورود به مباحث عمیق‌تر همچون آزادی و همیاری اجتماعی که جنبش نرم‌افزار آزاد پدید آورده است، اجتناب می‌کنند. متن‌باز تا هر کجا که پیش برود خوب است، اما موضوع را تنها به صورت سطحی می‌بیند. ما مشکلی با کارکردن به همراه حامیان متن‌باز در فعالیت‌های عملی همچون توسعهٔ نرم‌افزار نداریم، اما با دیدگاه‌هایشان موافق نیستیم، و کارکردن زیر عنوان آنان را نمی‌پذیریم.

اگر تصور می‌کنید که آزادی و جامعه به خودی خود مهم هستند، لطفا به ما بپیوندید و با افتخار از عبارت ”نرم‌افزار آزاد“ استفاده کرده و به گسترش این کلمه کمک کنید.