Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Ruch Wolnego Oprogramowania

Ludzie używają wolne systemy operacyjne takie jak GNU/Linux z rozmaitych powodów. Wielu użytkowników używa ich ze względów praktycznych: bo są skuteczne w użytku, bo są bardziej niezawodne, albo dlatego, że mają większy wybór w oprogramowaniu.

To są dobre powody – ale stawka toczy się o coś więcej niż tylko wygodę. Prawdziwym powodem jest wolność Wasza i Waszej społeczności.

Ideą Ruchu Wolnego Oprogramowania jest to, że użytkownicy komputerów zasługują na wolność tworzenia wspólnoty. Powinniście mieć wolność, aby sobie pomagać – poprawiając kod źródłowy lub robiąc cokolwiek innego. Powinniście też pomagać sąsiadom, pozwalając im na dystrybucję kopii programów, a także mieć wolność do budowy własnej społeczności poprzez publikację poprawionych wersji programu, które każdy może używać.

To czy program jest wolnym oprogramowaniem głównie zależy od jego licencji. Oczywiście program może być również niewolny kiedy nie macie wglądu w kod źródłowy lub gdy sprzęt nie pozwala Wam na używanie zmodyfikowanych wersji (nazywamy to „tivoization”).

Nasza rozszerzona definicja wolnego oprogramowania mówi jak licencjonować oprogramowanie, aby było wolne. Mamy również artykuły o konkretnych licencjach mówiące o korzyściach i wadach niektórych licencji, które zostały zakwalifikowane jako wolne i dlaczego inne licencje są zbyt restrykcyjne, aby je zakwalifikować.

W 1998 termin „open source” został stworzony i powiązany z poglądami różniącymi się od naszych. Te poglądy mówią tylko o praktycznym zastosowaniu wolnego oprogramowania i unikają kwestii wolności i solidarności społecznej, o której mówi Ruch Wolnego Oprogramowania. Idea oprogramowania open source nie jest zła, ale jest niewystarczająca. Nie mamy nic przeciwko pracowania z ludźmi reprezentującymi open source w zajęciach praktycznych takich jak tworzenie oprogramowania, ale nie zgadzamy się ich poglądami i nie zalecamy działania pod ich nazwą.

Jeśli uważacie, że wolność i społeczność są ważne dla naszego dobra, dołącz do nas używając terminu „wolne oprogramowanie” i pomóż nam tę ideę rozpowszechniać.