Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

De vrijesoftwarebeweging

Mensen gebruiken besturingssystemen gemaakt van vrije software, zoals GNU/Linux, om verschillende redenen. Veel gebruikers stappen over om praktische redenen: omdat het systeem krachtig en betrouwbaar is, of vanwege het gemak waarop de software veranderd kan worden zodat het werkt zoals jij wil.

Dat zijn zeker goede redenen—maar er staat meer op het spel dan gemak alleen. Jouw vrijheid staat op het spel, en jouw gemeenschap.

Het idee van de vrijesoftwarebeweging is dat computergebruikers de vrijheid verdienen om een gemeenschap te vormen. Je zou de vrijheid moeten hebben om jezelf te helpen, door de broncode te veranderen zodat het doet wat jij wil. En de vrijheid om je naaste te helpen, door kopieën van programma's te delen met andere mensen. En de vrijheid om jouw gemeenschap te helpen opbouwen, door verbeterde versies te publiceren zodat andere mensen die kunnen gebruiken.

Of een programma vrije software is hangt vooral af van de licentie. Een programma kan echter ook niet-vrij zijn als je geen toegang hebt tot de broncode, of als de hardware je ervan weerhoudt om een veranderde versie in gebruik te nemen (dit wordt “tivoisatie” genoemd).

Onze precieze definitie van vrije software laat zien hoe we beoordelen of een bepaalde licentie programma's vrij kan maken. We hebben ook artikelen over bepaalde licenties waarin we uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van enkele vrije-software-licenties, en waarom sommige andere licenties te beperkend zijn om software vrij te kunnen maken.

In 1998 werd de term “open bron” geïntroduceerd, die zich associeert met andere standpunten dan de onze. Het gaat dan alleen om de praktische voordelen van vrije software, waarbij fundamentelere kwesties zoals vrijheid en sociale solidariteit, die de vrijesoftwarebeweging aankaart, nauwgezet worden vermeden. Het idee van open bron is goed voor zover het gaat, maar blijft wel oppervlakkig. Wij vinden het prima om samen te werken met voorstanders van open bron bij praktische zaken zoals softwareontwikkeling. We zijn het echter niet eens met hun standpunten en weigeren onder hun naam te werken.

Als je van mening bent dat vrijheid en gemeenschap juist op zichzelf belangrijk zijn, vragen we je om de term “vrije software” met trots te gebruiken, en het woord te verspreiden.