Šiame vertime gali nebūti pakeitimų, padarytų nuo 2017-10-16 ir esančių originale anglų kalba.

Jums reikėtų pažiūrėti tuos pakeitimus. Šio straipsnio vertimų palaikymo informaciją prašome pamatykite Vertimų PERSKAITYKITEMANE.

GNU/Linux distribucijos

Į laisvas GNU/Linux sistemos distribucijas (arba „distribucijas“1) įtraukta ir jomis siūloma tik laisva programinė įranga. Jomis atmetama nelaisvos aplikacijos, nelaisvos programavimo platformos, nelaisvos tvarkyklės, nelaisvos įmontuotos programinės įrangos „blobs“2 ir bet kokia kita nelaisva programinė įranga ir dokumentacija. Jei pastebima, kad per klaidą kažkurie buvo įtraukti, iš jų pašalinami.

Laisvos GNU/Linux distribucijos

Mes jums rekomenduojame naudoti laisvą GNU/Linux sistemos distribuciją, tokią, į kurią neįtraukta jokia nuosavybinė programinė įranga. Šitaip, jūs galite būti tikri, kad jūs neįsidiegiate jokių nelaisvų programų. Štai mūsų tokių distribucijų sąrašas:
Laisvos GNU/Linux distribucijos.

Visoms šioms esamoms distribucijoms praverstų didesnė jų kūrimo pagalba. Todėl, jei jūs norite efektingai prisidėti prie laisvų GNU/Linux distribucijų, mes siūlome, kad jūs prisijungtumėte prie kurios nors esamos laisvos distribucijos kūrimo, o ne, kad pradėtumėte naują laisvą distribuciją.

Laisvos ne GNU distribucijos

Šios sistemų distribucijos yra laisvos, bet gan skiriasi nuo GNU. Jų naudojimas nėra panašus į GNU/Linux naudojimą. Tačiau, jos atitinka tuos pačius etinius kriterijus, kuriuos mes taikome GNU/Linux distribucijoms.
Laisvos ne GNU distribucijos.

Visoms šioms esamoms distribucijoms praverstų didesnė jų kūrimo pagalba. Todėl, jei jūs norite efektingai prisidėti prie šios srities, mes siūlome, kad jūs prisijungtumėte prie kurios nors esamos laisvos distribucijos kūrimo, o ne, kad pradėtumėte naują laisvą distribuciją.

Laisvos distribucijos gairės

Štai sąrašas problemų, dėl kurių distribucija gali būti nelaikoma visiškai laisva:
Gairės laisvos sistemos distribucijoms.

Įprastos distribucijos

Dauguma įprastų ir gerai žinomų GNU/Linux programinės įrangos distribucijų neatitinka mūsų gairių. Apie jų problemas jūs galite paskaityti čia:
Kodėl mes daugelio gerai žinomų GNU/Linux distribucijų negalime paremti.

Mes apeliuojame į šių distribucijų autorius, kad pašalintų nelaisvas dalis ir taip jas padarytų visiškai laisva programine įranga.

Pasirinktinai laisva nėra pakankama

Kai kuriomis GNU/Linux distribucijomis naudotojams leidžiama pasirinkti įdiegti tik laisvą programinę įrangą. Jūs galite paskaityti:
Kodėl pasirinktinai laisva nėra pakankama.

Kodėl tai yra svarbu?

Kai į GNU/Linux distribuciją įtraukiama nelaisva programinė įranga, tai sukelia dviejų rūšių problemas:

Pirmoji problema yra tiesioginė problema: ji paveikia tokios distribucijos naudotojus, jei jie įdiegia nelaisvą programinę įrangą. Tačiau, antroji problema yra svarbesnė, nes ji paveikia visą bendruomenę.

Nelaisvų distribucijų autoriai nesako: „Mes atsiprašome, kad mūsų distribucijoje yra nelaisvų komponentų. Mes nežinome kas mus apsėdo, kad juos įtraukėme. Mes tikimės, kad kitu išleidimu mes susitelksime į laisvę“. Jei jie taip padarytų, jų neigiama įtaka būtų mažesnė.

Užuot, jie nelaisvą programinę įrangą jų sistemose dažniausiai pateikia kaip pozityvią ypatybę; jie sako, kad jų tikslas yra „geriausia įmanoma naudotojo patirtis“, ar kažką panašaus, o ne laisvė. Kitais žodžiais, jie žmones ragina patogumą laikyti svarbesniu už laisvę – tiesiogiai veikia prieš mūsų kampaniją pagrindiniu tikslu padaryti laisvę.

Faktas, kad šiomis distribucijomis nesuteikiama laisvė, todėl mes jų nepatvirtiname. Kadangi jomis žmonės mokomi nevertinti laisvės, mes šia problema esame stipriai susirūpinę.

Vertėjo pastabos

  1. Angliško žodžio „distributions“ trumpinys „distros“, kuriam lietuviško atitikmens nepavyko rasti.
  2. blobs – objektinio kodo gabaliukai, platinami be šaltinio, įprastai įmontuotoji programinė įranga kokio nors įrenginio veikimui.