Αυτή είναι μία μετάφραση μιας αυθεντικής σελίδας στα Αγγλικά.

Η Ομάδα Εκπαίδευσης του GNU

Η Ομάδα Εκπαίδευσης του GNU δημιουργήθηκε αρχικά για να χτίσει μια ενότητα μέσα στον ιστότοπο gnu.org που θα ασχολείται αποκλειστικά με τη σημασία της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού στο πεδίο της εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι τα επιτεύγματα του Έργου GNU πρέπει να εφαρμοσθούν σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, αν είναι να έχουν μια αποτελεσματική και θετική επιρροή στην κοινωνία ως σύνολο.

Η Ομάδα προσφέρει μιαν απάντηση στην ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση της υιοθέτησης του Ελεύθερου Λογισμικού από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκτός από την τεχνική υποστήριξη και τη διαθεσιμότητα κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, μια βελτιωμένη κατανόηση των βασικών αρχών της φιλοσοφίας του GNU θα βοηθήσει σημαντικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη στιγμή που τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια λαμβάνουν υπ' όψη τους τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν ή να μεταβούν σε Ελεύθερο Λογισμικό. Για το λόγο αυτό, σκοπεύουμε να τονίσουμε τη σημασία των ηθικών αρχών του Ελεύθερου Λογισμικού, αφού αυτές ευθυγραμμίζονται με τους στόχους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων. Αυτή η προσέγγιση θα εξασφαλίσει την μακροχρόνια επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της εμπειρίας μετάβασης. Η αύξηση της επίγνωσης αυτών των αρχών αποτελεί τον βασικό σκοπό της Ομάδας μας.

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μέτρα παίρνουν οι κυβερνήσεις ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να επιβάλλουν τη χρήση ιδιόκτητου λογισμικού και ιδιόκτητων προτύπων στο σχολείο. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των δασκάλων και των μαθητών να χρησιμοποιούν Ελεύθερο Λογισμικό στο σχολείο.

Με το έργο μας, θέλουμε επίσης να προσφέρουμε αποδείξεις ότι οι ελευθερίες που παραχωρεί το Ελεύθερο Λογισμικό δεν υφίστανται μόνο στο βασίλειο των αφηρημένων θεωριών, αλλά μπορούν να ασκούνται από όλους τους χρήστες, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα Πανεπιστήμια και τα σχολεία μπορούν και πρέπει να κάνουν καλή χρήση αυτών των ελευθεριών, και ο στόχος μας είναι να τους δείξουμε το πως.

Με αυτούς τους στόχους κατά νου, η Ομάδα σκοπεύει να φέρει σε πέρας τις εξής εργασίες:

  • Να παρουσιάσουμε περιπτώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλον τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν με επιτυχία και διδάσκουν το Ελεύθερο Λογισμικό.
  • Να δείξουμε παραδείγματα για το πως τα ελεύθερα προγράμματα χρησιμοποιούνται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να βελτιώσουν την διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες.
  • Να δημοσιεύσουμε άρθρα για τις διάφορες πλευρές που εμπλέκονται στη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Να διατηρήσουμε ένα διάλογο με τους δασκάλους, τους μαθητές και τους διαχειριστές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για να ακούμε τις δυσκολίες τους και να προσφέρουμε υποστήριξη.
  • Να διατηρούμε επαφή με άλλες ομάδες, σε όλον τον κόσμο, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού στην εκπαίδευση.

Αν σας ενδιαφέρει το έργο μας και θέλετε να μας βοηθήσετε, αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή υποδείξεις, ή αν γνωρίζετε κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο που ακολουθούν τη φιλοσοφία του GNU και έχουν εφαρμόσει με επιτυχία Ελεύθερο Λογισμικό, παρακαλώ στείλτε μας ένα σημείωμα στο <education@gnu.org>.