English [en]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   lietuvių [lt]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$45,502
$450,000

Onderwijs → Het onderwijsteam

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Het onderwijsteam

Het onderwijsteam was in eerste instantie opgezet om een gedeelte van de gnu.org-website te vullen om met name het belang van Vrije Software in het onderwijs te benadrukken. Wij geloven dat alles wat het GNU-project heeft bereikt, moet worden toegepast op alle onderwijsgebieden wanneer dat een positief effect op de gehele samenleving heeft.

Het Team geeft antwoord op de vraag naar een complete aanpak waarmee onderwijsinstellingen kunnen overstappen naar Vrije Software. Naast de technische ondersteuning en beschikbaarheid van geschikte vrije onderwijssoftware, is een goed begrip van de beginselen van de GNU-filosofie van groot belang bij de beleidsmatige processen die spelen wanneer scholen en universiteiten een overstap overwegen naar- of installeren van Vrije Software. Daarom benadrukken we het belang van de ethische principes van Vrije Software, omdat die overeenkomen met de doelen van onderwijsinstellingen op alle niveaus. Deze aanpak verzekert op lange termijn het succes en de effectiviteit van het overstapproces. Het hoofddoel van het Team is om aandacht te vragen voor deze principes.

We zijn tegen maatregelen die overheden of onderwijsinstellingen nemen om mensen te dwingen niet-vrije software en standaarden op school te gebruiken. Wij komen op voor de rechten van leraren en leerlingen om Vrije Software op school te gebruiken.

Met ons werk willen we ook laten zien dat de vrijheden die Vrije Software biedt geen abstracte theorie is maar nuttig kan zijn voor alle gebruikers, waaronder onderwijsinstellingen. Universiteiten en scholen kunnen deze vrijhedengoed gebruiken en het is ons doel om te laten zien hoe.

Met deze doelen in gedachten voert het Team de volgende taken uit:

Als je geïnteresseerd bent in ons werk en graag wilt helpen, als je vragen of suggesties hebt, of als je onderwijsinstellingen over de hele wereld kent die de GNU-filosofie volgen en met succes Vrije Software hebben geïmplementeerd, stuur dan een e-mail naar <education@gnu.org>.

NAAR BEGIN


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.