Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Het onderwijsteam van GNU

Het onderwijsteam van GNU was in eerste instantie opgezet om een gedeelte van de gnu.org-website te vullen om met name het belang van Vrije Software in het onderwijs te benadrukken. Wij geloven dat alles wat het GNU-project heeft bereikt, moet worden toegepast op alle onderwijsgebieden wanneer dat een positief effect op de gehele samenleving heeft.

Het Team geeft antwoord op de vraag naar een complete aanpak waarmee onderwijsinstellingen kunnen overstappen naar Vrije Software. Naast de technische ondersteuning en beschikbaarheid van geschikte vrije onderwijssoftware, is een goed begrip van de beginselen van de GNU-filosofie van groot belang bij de beleidsmatige processen die spelen wanneer scholen en universiteiten een overstap overwegen naar- of installeren van Vrije Software. Daarom benadrukken we het belang van de ethische principes van Vrije Software, omdat die overeenkomen met de doelen van onderwijsinstellingen op alle niveaus. Deze aanpak verzekert op lange termijn het succes en de effectiviteit van het overstapproces. Het hoofddoel van het Team is om aandacht te vragen voor deze principes.

We zijn tegen maatregelen die overheden of onderwijsinstellingen nemen om mensen te dwingen niet-vrije software en standaarden op school te gebruiken. Wij komen op voor de rechten van leraren en leerlingen om Vrije Software op school te gebruiken.

Met ons werk willen we ook laten zien dat de vrijheden die Vrije Software biedt geen abstracte theorie is maar nuttig kan zijn voor alle gebruikers, waaronder onderwijsinstellingen. Universiteiten en scholen kunnen deze vrijhedengoed gebruiken en het is ons doel om te laten zien hoe.

Met deze doelen in gedachten voert het Team de volgende taken uit:

  • Praktijkvoorbeelden laten zien van onderwijsinstellingen over de hele wereld die succesvol Vrije Software gebruiken en onderwijzen.
  • Voorbeelden laten zien hoe onderwijsinstellingen vrije programma's gebruiken om het leer- en onderwijsproces te verbeteren.
  • Artikelen publiceren over verschillende aspecten die komen kijken bij het gebruik van Vrije Software door onderwijsinstellingen.
  • Het gesprek blijven aangaan met leraren, leerlingen, studenten en beheerders van onderwijsinstellingen om te luisteren naar hun moeilijkheden en ondersteuning te geven.
  • In contact blijven met andere groepen over de hele wereld die zijn gewijd aan de promotie van Vrije Software in het onderwijs.

Als je geïnteresseerd bent in ons werk en graag wilt helpen, als je vragen of suggesties hebt, of als je onderwijsinstellingen over de hele wereld kent die de GNU-filosofie volgen en met succes Vrije Software hebben geïmplementeerd, stuur dan een e-mail naar <education@gnu.org>.