Tai yra originalaus puslapio anglų kalba vertimas.

GNU Švietimo komanda

GNU Švietimo komanda iš pradžių buvo sukurta įvykdyti užduotį sukonstruoti skyrių gnu.org tinklo svetainėje konkrečiai nagrinėti Laisvos programinės įrangos naudojimo švietimo srityje svarbą. Mes tikime, kad GNU projekto pasiekimai privalo būti taikomi visose švietimo sferose jei jais siekiama turėti efektyvią pozityvią įtaką visuomenei kaip visumai.

Ši komanda pateikia atsakymą visapusiško priėjimo prie Laisvos programinės įrangos priėmimo švietėjiškose institucijose poreikiui. Gretimais techninio palaikymo ir adekvačios laisvos švietėjiškos programinės įrangos prieinamumo, pagerintas GNU filosofijos pagrindų supratimas ženkliai pagelbės sprendimų priėmimo procesui tuo metu, kai mokyklos ir universitetai svarsto galimybę įdiegti arba migruoti prie Laisvos programinės įrangos. Dėl šios priežasties, mes siekiame pabrėžti etinių Laisvos programinės įrangos principų svarbą, nes jie atitinka visų lygių švietėjiškų institucijų tikslus. Šis požiūris su laiku užtikrins tos migracijos patirties sėkmę ir efektyvumą. Supratimo apie šiuos principus kėlimas yra mūsų komandos pagrindinis tikslas.

Mes prieštaraujame bet kokioms priemonėms, kurių imasi vyriausybės ar švietėjiškos institucijos primesti nuosavybinės programinės įrangos ir standartų naudojimą mokykloje. Mes stovime už mokytojų ir mokinių teisę mokykloje naudoti Laisvą programinę įrangą.

Mūsų darbu, mes taip pat norime pateikti įrodymą, kad Laisva programine įranga suteiktos laisvės egzistuoja ne abstrakčių teorijų realybėje, bet visų naudotojų, įskaitant švietėjiškas institucijas, gali būti praktikuojamos. Universitetai ir mokyklos gali ir turėtų gerai tomis laisvėmis naudotis ir mūsų tikslas yra parodyti kaip.

Turint tuos tikslus mintyje, ta komanda siekia atlikti šias užduotis:

  • pateikti švietėjiškų institucijų, kurios sėkmingai naudoja ir moko Laisvos programinės įrangos, visame pasaulyje atvejus;
  • parodyti pavyzdžius kaip laisvas programas švietėjiškos institucijos naudoja pagerinti mokymosi ir mokymo procesus;
  • išleisti straipsnius apie įvairius aspektus, susijusius su Laisvos programinės įrangos naudojimu švietėjiškose institucijose;
  • palaikyti dialogą su švietėjiškų institucijų mokytojais, mokiniais ir administratoriais jų problemų išklausymui ir paramos suteikimui;
  • išlaikyti kontaktą su kitomis grupėmis, pasišventusiomis skatinti Laisvą programinę įrangą švietime, visame pasaulyje.

Jei jus domina mūsų darbas ir norite padėti, jei jūs turite kokių nors klausimų ar pasiūlymų, ar jei jūs žinote pasaulyje švietėjiškas institucijas, kurios laikosi GNU filosofijos ir sėkmingai įgyvendino Laisvą programinę įrangą, prašome mums pranešti <education@gnu.org>.