Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Drużyna Edukacyjna GNU

Drużyna Edukacyjna GNU powstała w celu budowania sekcji na stronie gnu.org, która będzie się zajmowała znaczeniem wykorzystywania Wolnego Oprogramowania w dziedzinie edukacji. Wierzymy, że osiągnięcia Projektu GNU muszą być wykorzystywane we wszystkich obszarach edukacji jeśli mają one mieć skuteczny, pozytywny wpływ na społeczeństwo jako całość.

Drużyna odpowiada na potrzebę kompleksowego podejścia do kwestii przystosowania Wolnego Oprogramowania przez instytucje edukacyjne. Wraz ze wsparciem technicznym i dostępnością darmowego oprogramowania edukacyjnego, większe zrozumienie podstaw filozofii GNU zauważalnie wspomoże proces decyzyjny w sytuacjach, gdy szkoły i uniwersytety rozważają możliwość instalacji lub migracji do Wolnego Oprogramowania. Z tego powodu staramy się kłaść nacisk na znaczenie etycznych podstaw Wolnego Oprogramowania, gdyż są one zgodne z założeniami instytucji edukacyjnych na wszystkich poziomach. To podejście zapewni sukces i efektywność procesu migracyjnego. Podnoszenie świadomości o tych założeniach jest głównym celem naszej Drużyny.

Przeciwstawiamy się jakimkolwiek środkom podejmowanym przez rządy lub instytucje edukacyjne w celu narzucenia stosowania oprogramowania własnościowego i jego standardów w szkołach.

Chcemy także dowieść, że wolności zapewniane przez Wolne Oprogramowanie nie żyją jedynie w świecie abstrakcyjnych teorii, lecz mogą być praktykowane przez wszystkich użytkowników, wliczając w to instytucje edukacyjne. Uniwersytety i szkoły mogą i powinny zrobić z tych wolności dobry użytek, zaś naszym celem jest pokazanie jak.

Zgodnie z tymi założeniami, Drużyna zamierza wykonywać następujące zadania:

  • Prezentować przypadki edukacyjnych instytucji na świecie, które z powodzeniem wykorzystują i nauczają Wolnego Oprogramowania.
  • Pokazywać przykłady tego jak wolne programy są wykorzystywane przez instytucje edukacyjne do ulepszenia procesów uczenia się i nauczania.
  • Publikować artykuły dotyczące różnych aspektów związanych z wykorzystywaniem Wolnego Oprogramowania przez instytucje edukacyjne.
  • Prowadzić dialog z nauczycielami, studentami i administratorami instytucji edukacyjnych by rozumieć problemy jakie napotykają i oferować pomoc.
  • Utrzymywać kontakt z innymi grupami na świecie poświęconymi promocji Wolnego Oprogramowania w obszarze edukacji.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pracą i chciałbyś pomóc, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie, bądź jeśli wiesz o instytucjach edukacyjnych na świecie, które są zgodne z filozofią GNU i skutecznie zaimplementowały Wolne Oprogramowanie, daj nam znać na <education@gnu.org>.