This translation may not reflect the changes made since 2013-02-02 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Защо ФСС изисква документи за прехвърляне на авторски права от сътрудниците си?

от Професор Ебен Моглен, Училище по право към Колумбийски университет

Съгласно американското авторскоправно законодателство, при което по исторически причини е публикувана голямата част от свободните софтуерни програми, съществуват много съществени процедурни преимущества за регистрация на авторско право. Въпреки широките права на разпространение, които предоставя Общият публичен лиценз (GPL), разпространителите на софтуера, като цяло, не са в правото си да изискват прилагането на лиценза: в такава позиция са само носителят на авторските права или някой, на когото те са прехвърлени. Ако една защитена с авторски права творба има множество автори, успешното правоприлагане зависи от сътрудничеството между всички автори.

За да осигури, че всички авторски права, които държи, подлежат на отчетност и могат да покрият останалите изисквания на регистрацията, както и за да може да прилага GPL възможно най-ефективно, Фондацията за свободен софтуер (ФСС) изисква от всеки автор на програмен код, включен в неин проект, да извърши пълно прехвърляне на авторските си права, а когато е необходимо — и да получи от работодателя си отказ от каквито и да е претенции за собственост над работата, произлизащи от трудовото им правоотношение. По този начин можем да бъдем сигурни, че всяка част от програмния код в проектите на ФСС е свободна, че можем ефективно да защитаваме тази свобода, и следователно това е софтуер, на който разработчиците могат да се доверят напълно.