Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

FSF Katkı Sağlayanlardan Neden Telif Hakkı Devri Alıyor

Ocak 2013'te eklenen açıklayıcı not: bu husus FSF'nin telif hakkına sahip olduğu paketler için geçerlidir. Bir programın geliştiricileri onu GNU paketi yaparlarsa, telif hakkını FSF'ye devretmek, böylece GPL'in uygulanmasını FSF'nin yapmasını veya kendilerinde tutmak ve GPL'in uygulanmasını kendilerinin yapması konusunda karar verebilirler. Eğer telif hakkı FSF'de olan bir paket yaparlarsa, FSF daha sonraki katkılar için de telif hakkı devrini ister, bu sayfada bu durumun gerekçesi açıklanıyor. Ek ilgili açıklama.


Tarihsel olarak çoğu özgür yazılım programların ilk yayınlandığı yasa olan ABD telif hakkı yasası altında, telif hakkı kaydının usule ait oldukça önemli yararları var. Ve GPL'nin taşıdığı geniş dağıtım hakkına rağmen, telif hakkının uygulanması genellikle bütün dağıtımcılar için mümkün değildir: yalnızca telif hakkı sahibi veya telif hakkının atandığı bir kişi lisansı uygulayabilir. Eğer telifli bir çalışmanın birçok yazarı varsa, başarılı bir uygulama bütün yazarların işbirliğine bağlıdır.

Tüm telif haklarımızın, kayıt tutmanın ve kaydın diğer gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için ve GPL'i en etkin bir şekilde uygulayabilmek amacıyla, FSF olarak, FSF projelerine dahil edilen kodların her bir yazarından bir telif hakkı devri sunmasını ve uygun olduğunda programcının işvereninden herhangi bir ücret karşılığı iş sahiplik iddialarından feragat etmesini talep ediyor. Böylece FSF projelerindeki tüm kodların, en etkin bir şekilde özgürlüğünü koruyabileceğimiz şekilde ve dolayısıyla diğer geliştiricilerin de tamamen güvenebileceği özgür kod olduklarından emin olabiliriz.