English [en]   العربية [ar]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   lietuvių [lt]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

OnderwijsOnderwijsmateriaal → Vrije onderwijssoftware

Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2019-04-11 in het originele Engelstalige artikel. Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Vrije onderwijssoftware

Je kunt de lijst met onderwijssoftware die wij aanbevelen ook bekijken.

Voordat we verdergaan met het onderwerp, willen we onze lezers er graag op attenderen dat het woord “Vrij” in “Vrije Software” niet naar prijs verwijst maar naar vrijheid. Vrije Software is software die jouw vrijheid respecteert, namelijk de vrijheid om de software te kunnen uitvoeren, kopiëren, verspreiden, bestuderen, wijzigen en verbeteren. Voor meer informatie, zie de definitie van Vrije Software.

Wat je op deze pagina zult aantreffen

Deze pagina vormt geen volledige lijst van beschikbare vrije onderwijsprogramma's. Ons doel is om enkele voorbeelden te laten zien, waarmee we illustreren hoe onderwijsinstellingen de vrijheden van Vrije Software kunnen toepassen en in de praktijk brengen. Voor elk beschreven programma laten we zien hoe deze vrijheden in de praktijk zijn toegepast.

We presenteren de volgende voorbeelden

GCompris | GIMP | Tux Paint

Sommige van de programma's die hier worden gepresenteerd, zoals GCompris, zijn onderdeel van het GNU-project. Dat betekent dat de ontwikkelaars van deze programma's er naar streven het programma goed samen te laten werken met de rest van het GNU-systeem. Een GNU-programma gebruikt de nieuwste versie van de licentie die het GNU-project aanraadt om de fundamentele vrijheden van gebruikers te beschermen. Een GNU-programma raadt nooit het gebruik van een niet-vrij programma aan, en verwijst de gebruiker niet naar enige niet-vrije documentatie voor Vrije Software, zoals gedefinieerd in onze campagne voor vrije documentatie.

Mensen die naar Vrije Software willen overstappen of op zoek zijn naar een vrij programma om een bepaalde taak uit te voeren, kunnen het Overzicht van Vrije Software bekijken, hetgeen een catalogus is van meer dan 6.000 vrije programma's die werken op vrije besturingssystemen. Met name de Onderwijs-sectie verschaft een lijst van programma's die geschikt zijn voor verschillende onderwijsniveaus, van kleuterschool tot universiteit en onderzoek.

Als je een programma kent dat Vrije Software is, dat wordt gebruikt door een onderwijsinstelling voor specifieke doeleinden, of dat is aangepast of anderszins gewijzigd door zijn gebruikers om te voldoen aan hun eigen onderwijsdoelstellingen, laat ons dat alsjeblieft weten door een e-mail te sturen aan <education@gnu.org>.

We zoeken vrije educatieve spellen, of informatie over vrije spellen die gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden. Neem contact op met <education@gnu.org>.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP