English [en]   العربية [ar]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   lietuvių [lt]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

EdukacjaZasoby edukacyjne → Edukacyjne wolne oprogramowanie

To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2017-09-04 dokonanych w oryginale angielskim. Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Edukacyjne wolne oprogramowanie

Możecie także zerknąć na listę oprogramowania edukacyjnego, które zalecamy.

Na początku chcieliśmy przypomnieć naszym czytelnikom, że słowo „wolny” w terminie „wolne oprogramowanie” nie odnosi się do ceny czy szybkości, lecz do wolności licencyjnej. Nazwa odnosi się do wolności uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, przeglądania, zmieniania i ulepszania oprogramowania. By dowiedzieć się więcej, zobacz definicję wolnego oprogramowania.

Co znajdziesz w tym dziale

Poniższy tekst nie stanowi wyczerpującej listy dostępnych edukacyjnych, wolnych, programów. Naszym celem jest przedstawienie kilku przykładów, by pokazać w jaki sposób edukacyjne placówki mogą efektywnie i praktycznie wykorzystać wolności, które oferuje im wolne oprogramowanie. Dla każdego opisanego programu będziemy pokazywać, jak te wolności zostały faktycznie wykorzystane.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych programów:

GCompris | GIMP | Tux Paint

Niektóre z programów tutaj przedstawionych, takie jak GCompris, są częścią projektu GNU. Oznacza to, że deweloperzy tych programów zgodzili się tak je napisać, by jak najlepiej współpracowały z resztą systemu GNU. Program GNU niesie ze sobą najnowszą wersję licencji GNU, sugerowaną przez projekt GNU, by chronić wolność użytkowników. Program GNU nie proponuje używania jakiegokolwiek niewolnego oprogramowania i nie zachęca użytkownika do jakiejkolwiek niewolnej dokumentacji dla wolnego oprogramowania, tak jak to zostało przedstawione w naszej kampanii dla wolnej dokumentacji.

Ludzie, którzy chcą migrować na wolne oprogramowanie lub szukają wolnego oprogramowania by wykonać poszczególne zadania powinni zainteresować się katalogiem wolnego oprogramowania, który zawiera ponad 6000 wolnych programów, które mogą być uruchomione na wolnych systemach operacyjnych. W szczególności dział edukacja z katalogu wymienia programy powiązane z różnymi poziomami edukacji: od przedszkola aż po wyższe szkoły, w tym uniwersytety i placówki badawcze.

Jeżeli znasz wolny program, który jest używany przez edukacyjną instytucję dla konkretnych celów lub też został zmodyfikowany czy też dostosowany przez swoich użytkowników do sprostania własnych edukacyjnych potrzeb, poinformuj nas o tym wysyłając e-maila na adres <education@gnu.org>.

Poszukujemy wolnych, edukacyjnych gier oraz wszelkich informacji odnośnie wolnych gier, które mogłyby zostać użyte w celach edukacyjnych. Kontakt: <education@gnu.org>.

TOP

[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP