English [en]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Arsim → Lëndë Edukative

Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabelë e Lëndës

Ndarja për Arsimin e Projektit GNU është rreth rëndësisë së përdorimit dhe dhënies mësim përjashtimisht të Software-it të Lirë në krejt institucionet arsimore. Në të jepen artikuj rreth subjektit, shembuj suksesi të sendërtimit të Software-it të Lirë në shkolla dhe universitete anembanë rruzullit, shembuj programesh të lirë të përdorura në klasë për të mirën e arsimtarëve dhe nxënësve, dhe projekte arsimore Software të Lirë të zhvilluar nga ente dhe qeveri në mbarë botën.

Tabelë e Lëndës

Faqe Kryesore e Arsimit

Shembuj

Burime Arsimore

Pyetje të Bëra Shpesh

Ekipi i Arsimit

Më Thellë

Materiale të Ndryshme mbi Arsimin

SIPËR

[Logo FSF-je] “The Free Software Foundation (FSF) është një ent jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesit të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të software-it.”

BËHUNI PJESË SHITORE