English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   lietuvių [lt]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]  

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Vrije software en onderwijs

Wat hebben vrije software en onderwijs met elkaar te maken?

Softwarevrijheid speelt een fundamentele rol in het onderwijs. Onderwijsinstellingen van alle niveaus zouden Vrije Software moeten gebruiken en onderwijzen, omdat het de enige software is waarmee hun onderwijsdoel kan worden bereikt: om menselijke kennis te verspreiden en leerlingen voor te bereiden goede leden van hun gemeenschap te zijn. De broncode en methoden van Vrije Software zijn deel van de menselijke kennis. Niet-vrije software daarentegen is geheime, beperkte kennis, wat het tegenovergestelde is van de missie van onderwijsinstellingen. Vrije Software staat onderwijs toe, niet-vrije software verbiedt onderwijs.

Vrije Software is niet slechts een technische kwestie, het is een ethische, sociale en politieke kwestie. Het is een kwestie van mensenrechten die gebruikers van software zouden moeten hebben. Vrijheid en samenwerking zijn essentiële waarden van Vrije Software. Het GNU-systeem implementeert deze waarden en het principe van delen, omdat delen goed is en voor menselijke vooruitgang zorgt.

Om meer te weten te komen, zie de Definitie van Vrije Software en ons artikel waarom software vrij zou moeten zijn.

De basis

Het GNU-project is in 1983 gestart door Richard Stallman met het doel een vrij besturingssysteem te ontwikkelen: het GNU-besturingssysteem. Het resultaat is dat het tegenwoordig voor iedereen mogelijk is om een computer in vrijheid te gebruiken.

In deze video van zes minuten beschrijft Richard Stallman kort en krachtig de principes van Vrije Software en hoe die relateren aan onderwijs.

Download en bekijk de video in een hogere video-resolutie in het Ogg Theora (ogv) vrije formaat. Transcripties voor deze video zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, en andere talen. SubRip-ondertitelingsbestanden zijn ook beschikbaar om te downloaden in het Engels, Spaans, and andere talen.

We zoeken vrije educatieve spellen, of informatie over vrije spellen die gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden. Neem contact op met <education@gnu.org>.

Diepgang

NAAR BEGIN


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.