English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]   简体中文 [zh-cn]  

This translation may not reflect the changes made since 2008-10-15 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Hoe kun je het GNU Project en de Vrije Software Beweging helpen

De Vrijwillige GNU Coördinatoren <gvc@gnu.org> kunnen je verder helpen wanneer je het GNU Project wilt helpen. Ze kunnen je in contact brengen met andere mensen die aan dezelfde soort projecten werken. Wanneer je een taak hebt uitgekozen van onze lijst, laat hen dan weten dat je hieraan wilt werken.

Laat onze Vrijwillige GNU Coördinatoren <gvc@gnu.org> weten wanneer je daadwerkelijk een taak van deze lijst gaat uitvoeren. We willen graag bijhouden welke vrijwilligers waaraan werken.

Voor algemene vragen aangaande het GNU project, mail naar <gnu@gnu.org>. Voor vragen en suggesties over deze website, mail naar <webmasters@gnu.org>.

Hoe kun je het GNU Project helpen

Deze lijst is op prioriteit gesorteerd. Let wel dat veel onderwerpen op deze lijst verwijzen naar weer andere lijsten.

 [FSF logo] “Het is onze missie om de rechten van gebruikers van vrije software te beschermen, inclusief het recht om die software vrijelijk te kunnen kopiëren, gebruiken, bestuderen, veranderen en door te geven aan anderen.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU Besturingssysteem. Steun GNU en de FSF met de aankoop van handleidingen en andere gadgets, je bij de FSF aan te sluiten of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.

naar begin