English [en]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Falë përkrahjes tuaj, 2015-a shënon 30 vjetorin e FSF-së! Në 30 vitet e ardhshme, dëshirojmë të arrijmë edhe më shumë përfundime në mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve të kompjuterave. Për të ecur në atë drejtim, po caktojmë synimin tonë më të lartë deri më sot për grumbullim fondesh, 525 mijë dollarë, deri më 31 Janar. Lexoni më tepër.

525 mijë USD
80% (423mijë)
Më llogarisni edhe mua

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

GNU is the only operating system developed specifically to give its users freedom. What is GNU, and what freedom is at stake?

Ç’është GNU-ja?

GNU is an operating system that is free software—that is, it respects users' freedom. The development of GNU made it possible to use a computer without software that would trample your freedom.

We recommend installable versions of GNU (more precisely, GNU/Linux distributions) which are entirely free software. More about GNU below.

Foto ekrani nga GNU-ja

What is the Free Software Movement?

The free software movement campaigns to win for the users of computing the freedom that comes from free software. Free software puts its users in control of their own computing. Non-free software puts its users under the power of the software's developer. See the video explanation.

Ç’është Software-i i Lirë?

Free software means the users have the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software.

Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech”, not as in “free beer”.

More precisely, free software means users of a program have the four essential freedoms:

  • Liria për ta xhiruar programin si të doni, për çfarëdo qëllimi (liria 0)
  • Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për nevojat tuaja (liria 1). Hyrja në kodin burim është parakusht për këtë.
  • Liria për të rishpërndarë kopje, që kështu të mund t’i vini në ndihmë fqinjit tuaj (liria 2).
  • Liria për të përmirësuar programin, dhe për t’ia dhënë përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3). Hyrja në kodin burim është parakusht për këtë.

Developments in technology and network use have made these freedoms even more important now than they were in 1983.

Nowadays the free software movement goes far beyond developing the GNU system. See the Free Software Foundation's web site for more about what we do, and a list of ways you can help.

More about GNU

GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many programs: applications, libraries, developer tools, even games. The development of GNU, started in January 1984, is known as the GNU Project. Many of the programs in GNU are released under the auspices of the GNU Project; those we call GNU packages.

The name “GNU” is a recursive acronym for “GNU's Not Unix.” “GNU” is pronounced g'noo, as one syllable, like saying “grew” but replacing the r with n.

The program in a Unix-like system that allocates machine resources and talk to the hardware is called the “kernel”. GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the GNU/Linux operating system. GNU/Linux is used by millions, though many call it “Linux” by mistake.

GNU's own kernel, The Hurd, was started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing the Hurd because it is an interesting technical project.

More information.

Shkarkojeni GNU-në tani

Planet GNU Prurje RSS

IceCat 31.4.0 release: GNUzilla is the GNU version of the Mozilla suite, and GNU IceCat is the GNU version of the Firefox browser. Its main advantage is an ethical one: it is entirely free sof... more

Friday Free Software Directory IRC meetup: January 30: Join the FSF and friends on Friday, January 30, from 2pm to 5pm EST (19:00 to 22:00 UTC) to help improve the Free Software Directory by a... more

GNU Guix at FOSDEM: Guix will be present at FOSDEM in Brussels, Belgium, with a talk entitled "The Emacs of Distros" this Saturday, at 3PM, in room H.1302. The talk will give an update on deve... more

Për më tepër lajme, shihni Planet GNU dhe listën e hedhjeve më të reja në qarkullim të GNU-së.

Ocrad

GNU Ocrad is an optical character recognition program based on a feature extraction method. It can read images in PBM, PGM or PPM formats and it produces text in 8-bit or UTF-8 formats. (doc)

Përshkrime të shkurtra për krejt paketat GNU.

Hidhuni Në Veprim

A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto Projekte me Përparësi të Madhe? Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhës për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, transkriptim automatik, përudhës PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms.

A mund t’i dilni zot një pakete GNU të pamirëmbajtur? gleem, gnukart, halifax, jwhois, metahtml, orgadoc, polyxmass, superopt, teximpatient, të tëra presin për mirëmbajtës. Veç kësaj, këto paketa presin për bashkë-mirëmbajtës: aspell, gnuae, metaexchange, powerguru. Për më tepër të dhëna, shihni faqet web të paketave.

[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.

sipër në krye

FSF-ja ka po ashtu organizma motra në Europë, Amerikën Latine dhe Indi.