English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]  

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Niet-vrije software is vaak malware

Niet-vrije software, ook wel private software genoemd, is software die de vrijheid en gemeenschap van gebruikers niet respecteert. Dit betekent dat de ontwikkelaar of eigenaar van de niet-vrije software macht heeft over zijn gebruikers. Deze macht is op zich al onrechtvaardig.

Het punt dat deze pagina maakt is dat deze onrechtvaardigheid van niet-vrije software vaak slechts het begin is, en leidt tot verdere onrechtvaardigheden: kwaadwillige functionaliteit.

Macht maakt corrupt, dus de ontwikkelaar van een niet-vrij programma wordt verleid om het programma zó te ontwerpen, dat het zijn gebruikers schade berokkent; ofwel, het programma is malware. (Malware, een samentrekking van malicieus en software, is software die ontworpen is om de gebruiker opzettelijk schade te berokkenen.) Natuurlijk doet de ontwikkelaar dit normaal gesproken niet vanwege zijn slechte inborst, maar om de gebruiker op een achterstand te zetten. Dit maakt het echter niet minder erg of meer legitiem.

Het toegeven aan deze verleiding vindt steeds vaker plaats; tegenwoordig is het een standaardpraktijk. De niet-vrije software van tegenwoordig is software voor onbenullen!

Gebruikers van niet-vrije (private) software zijn weerloos tegen deze vormen van mishandeling. De manier om het te vermijden is door aan te dringen op vrije software. Omdat vrije software onder controle is van zijn gebruikers, hebben zij een vrij goede bescherming tegen malafide softwarefunctionaliteiten.

NAAR BEGIN


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.