English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   norsk (bokmål) [nb]   Nederlands [nl]   norsk (nynorsk) [nn]   polski [pl]   русский [ru]   slovenčina [sk]   Shqip [sq]   简体中文 [zh-cn]  

This translation may not reflect the latest changes to the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Programvare

Innleiing

For å leite etter fri programvare-pakker, både GNU-pakker og ikkje-GNU-pakker, kan du bruke katalogen over fri programvare: ein kategorisert, søkbar database over fri programvare. Katalogen blir vedlikehaldi av Free Software Foundation og innehald blant anna ei liste over alle GNU-pakker.

Vi vedlikehald også ei liste over prioriterte fri programvare-prosjekter. Vær venlig å bidra til disse prosjektene om du har moglegheit for det. Sjå siden over kor det trengast hjelp for andre måtar å medverke på.

Om du ynskjer å kjøpe ein ny datamaskin kan det hende du ynskjer å vurdere eit av disse selskapa som sel maskinar med heilt frie system preinstallert.

For informasjon om lisensane brukt på GNU-programvaren, og over andre fri programvare-lisensar, kan du sjå vår lisensside.

Om du utviklar eller vurderer å starte utviklinga av ein GNU-pakke kan det hende du vil vere interessert i GNU sine ressursar for utviklarere.

Om du ynskjer å gjere din pakke til ein offisiell GNU-pakke, vær venlig og sjå evalueringsinformasjonen og forslagsskjemaet.

Ein del GNU-pakkar er ikkje lenger i bruk. Stort sett gjeld dette fordi dei er blitt overlappa eller har smelte saman med ei anna pakke. Deires vevsider finnast fortsatt for rein dokumentasjons skuld:-

Til slutt finnast det ei kort liste over fri programvare for Microsoft Windows, for dei Windows-brukerane som er nysgjerrige på fri programvare, men som ikkje er klare for å bruke eit fritt operativsystem (enda ;).

Korleis få tak i GNU-programvare

GNU-programvare er tilgjengeleg gjennom ei rekkje forskjellige metodar:

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top