English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   čeština [cs]   dansk [da]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   فارسی [fa]   français [fr]   galego [gl]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-12-19 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Филозофија Пројекта ГНУ

Питање слободног софтвера је питање слободе: људи би требало да буду слободни да користе софтвер на све начине који су корисни по друштво. Софтвер се разликује од материјалних ствари — столица, сендвича и бензина — по томе што се може умножавати и мењати много једноставније. Ове могућности чине софтвер корисним, што он и јесте; ми сматрамо да би корисницима требало дозволити да их искористе.

За више информација, молимо вас, изаберите одељак са горњег менија.

Одржавамо исто тако и списак недавно додатих чланака.

Увод

Ми одржавамо и списак организација које раде у корист слободе рачунарске изградње и електронске комуникације.

Примедбе преводиоца:
  1. Игра речима: на енглеском је gates = „врата“, а bars = „решетке“. [СР]
TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.