English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   čeština [cs]   dansk [da]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   فارسی [fa]   français [fr]   galego [gl]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-08-29 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Filozofia Proiectului GNU

Software-ul liber este o chestiune de libertate: oamenii ar trebui să fie liberi să folosească software-ul în orice fel care este folositor social. Software-ul diferă de alte obiecte materiale – cum ar fi scaunele, sandvișurile și benzina – prin aceea că el poate fi copiat și schimbat mult mai ușor. Aceste posibilități fac software-ul extrem de util; noi credem că utilizatorii de software ar trebui să aibă libertatea să le folosească.

Pentru a citi mai multe, vă rugăm să selectați o secțiune din meniul de mai sus.

De asemenea sunt listate cele mai recente articole.

Introducere

Menținem și o listă de organizații care acționează pentru libertatea dezvoltării calculatoarelor și a comunicațiilor electronice (în engleză).

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP