English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Česky [cs]   dansk [da]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   hrvatski [hr]   magyar [hu]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   македонски [mk]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
64% (340K)
Count me in

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Filozofia Projektu GNU

Strona audio-video.gnu.org ma nagrania przemówień Richarda Stallmana.

Wolne oprogramowanie znaczy, że użytkownicy oprogramowania mają pewne swobody (nie chodzi o prędkość działania) [po angielsku, słowo „free” odnosi się do wolności, a nie do ceny przyp. tłum.]. Rozwinęliśmy system operacyjny GNU, aby użytkownicy mieli swobodę podczas korzystania z komputerów.

Konkretnie, wolne oprogramowanie zapewnia użytkownikom cztery podstawowe wolności: (0) [wolność] do uruchamiania programu, (1) do badania i zmieniania programu w formie kodu źródłowego, (2) do rozprowadzania wiernych kopii oraz (3) do rozprowadzania modyfikowanych wersji.

Oprogramowanie różni się od przedmiotów materialnych, takich jak krzesła, kanapki czy benzyna tym, że można je znacznie łatwiej kopiować i modyfikować. Dzięki tym udogodnieniom oprogramowanie nabiera użyteczności; uważamy, że użytkownicy oprogramowania powinni mieć taką samą swobodę do korzystania z nich, jak jego oryginalni twórcy.

Aby dowiedzieć się więcej, proszę wybrać dział z paska powyżej.

Utrzymujemy listę ostatnio dodanych artykułów.

Wprowadzenie

My także mamy listę organizacji pracujących na rzecz wolności w rozwoju komputerów i komunikacji elektronicznej.

[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

Fundacja Wolnego Oprogramowania jest główną organizacją sponsorującą System operacyjny GNU. Wspieraj GNU i FSF kupując podręczniki i drobiazgi, przyłączając się do FSF jako członek zrzeszony lub dając datek albo bezpośrednio do FSF lub przez Flattr.

Do góry strony