English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   čeština [cs]   dansk [da]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   فارسی [fa]   français [fr]   galego [gl]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2018-04-01 in het originele Engelstalige artikel. Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

De filosofie van het GNU-project

Zie audio-video.gnu.org voor opnamen van de toespraken van Richard Stallman.

Vrije software betekent dat gebruikers van de software vrijheid hebben. (De kwestie gaat niet over prijs.) We hebben het GNU-besturingssysteem ontwikkeld zodat gebruikers vrijheid kunnen hebben bij hun computeractiviteiten.

Specifieker betekent vrije software dat gebruikers de vier essentiële vrijheden hebben: (0) om het programma uit te voeren, (1) om te bekijken hoe het programma werkt en het te wijzigen, (2) om exacte kopieën te verspreiden en (3) om aangepaste versies te verspreiden.

Software verschilt van materiële zaken zoals stoelen, boterhammen of olie, omdat het makkelijker gekopieerd, verspreid én veranderd kan worden. Juist déze mogelijkheden zorgen ervoor dat software nuttig is, en wij vinden dat gebruikers deze eigenschappen van software volledig moeten kunnen benutten, niet alleen de ontwikkelaar.

Selecteer een onderdeel uit het menu hierboven om verder te lezen.

Een lijst van meest recente artikelen is ook beschikbaar.

Inleiding

We hebben ook een lijst van organisaties die zich inzetten voor vrijheid in computerontwikkeling en andere vormen van elektronische communicatie.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP