Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Filosofia del Projecte GNU

Programari lliure vol dir que els usuaris del programa tenen llibertat. (No és una qüestió de preu.) Vàrem desenvolupar el sistema operatiu GNU per tal que els usuaris puguin conservar la seva llibertat en l'àmbit de la informàtica.

Concretament, el programari lliure significa que els usuaris tenen quatre llibertats essencials: (0) executar el programa, (1) estudiar i canviar el codi font del programa, (2) distribuir còpies idèntiques i (3) distribuir versions modificades.

El programari es diferencia dels objectes materials (com les cadires, els sandvitxos o la benzina) pel fet que pot ser copiat i modificat molt més fàcilment. Aquestes possibilitats fan del programari una eina extremadament útil. Creiem que els usuaris de programari, i no només el seu desenvolupador, haurien de poder fer ús d'aquestes possibilitats.

Per a més informació, seleccioneu si us plau una secció del menú de sota.


Vegeu audio-video.gnu.org per escoltar enregistraments de les conferències de Richard Stallman.


Introducció