This translation may not reflect the changes made since 2009-11-12 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Есета и статии

Тази страница изброява поредица статии относно философията на Движението за свободен софтуер, която е нашата мотивация за разработката на свободната операционна система GNU.

Ние също така поддържа списък на най-новите статии.

Ние също поддържаме и списък с организации, които работят за свобода в сферата на компютърната разработка и електронните комуникации.

Относно свободния софтуер

Свободният софтуер е въпрос на свобода — хората трябва да са свободни да използват софтуера по всички начини, които са обществено полезни. Софтуерът се различава от материалните обекти — като столове, сандвичи и бензин — по това, че може да бъде копиран и променян далеч по-лесно. Тъкмо тези възможности правят софтуера толкова полезен. Вярваме, че потребителите на софтуер трябва да са в състояние да се възползват от тях.

Относно операционната система GNU

Лицензиране на свободен софтуер

Закони и проблеми

Патенти

Цифрово управление на ограниченията (DRM)

Пропагандният термин „интелектуална собственост“

Културни и обществени проблеми

Разни

Терминология и определения

Поддържане на софтуерната свобода

Философски хумор

Бележки на преводача:
  1. Оригиналното заглавие „It's not the Gates, it's the bars“ е игра на думи. На английски език „gates“ е „врати“, „порти“, докато „bars“ означава „решетки“, „препятствия“.