English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   polski [pl]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
29% (155K)
Count me in

This translation may not reflect the changes made since 2011-09-20 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Essays and Articles

Тази страница изброява поредица статии относно философията на Движението за свободен софтуер, която е нашата мотивация за разработката на свободната операционна система GNU.

Ние също поддържаме и списък с организации, които работят за свобода в сферата на компютърната разработка и електронните комуникации.

Относно свободния софтуер

Свободният софтуер е въпрос на свобода — хората трябва да са свободни да използват софтуера по всички начини, които са обществено полезни. Софтуерът се различава от материалните обекти — като столове, сандвичи и бензин — по това, че може да бъде копиран и променян далеч по-лесно. Тъкмо тези възможности правят софтуера толкова полезен. Вярваме, че потребителите на софтуер трябва да са в състояние да се възползват от тях.

Относно операционната система GNU

Лицензиране на свободен софтуер

Закони и проблеми

Авторско право

Цифрово управление на ограниченията (DRM)

Пропагандният термин „интелектуална собственост“

Патенти

Културни и обществени проблеми

Разни

Терминология и определения

Поддържане на софтуерната свобода

Философски хумор

Links to more philosophy articles

Бележки на преводача:
  1. Оригиналното заглавие „It's not the Gates, it's the bars“ е игра на думи. На английски език „gates“ е „врати“, „порти“, докато „bars“ означава „решетки“, „препятствия“.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

връщане в началото