English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   dansk [da]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-09-20 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Есета и статии

Тази страница изброява поредица статии относно философията на Движението за свободен софтуер, която е нашата мотивация за разработката на свободната операционна система GNU.

Ние също поддържаме и списък с организации, които работят за свобода в сферата на компютърната разработка и електронните комуникации.

Относно свободния софтуер

Свободният софтуер е въпрос на свобода — хората трябва да са свободни да използват софтуера по всички начини, които са обществено полезни. Софтуерът се различава от материалните обекти — като столове, сандвичи и бензин — по това, че може да бъде копиран и променян далеч по-лесно. Тъкмо тези възможности правят софтуера толкова полезен. Вярваме, че потребителите на софтуер трябва да са в състояние да се възползват от тях.

Относно операционната система GNU

Лицензиране на свободен софтуер

Закони и проблеми

Цифрово управление на ограниченията (DRM)

Пропагандният термин „интелектуална собственост“

Патенти

Културни и обществени проблеми

Разни

Терминология и определения

Поддържане на софтуерната свобода

Философски хумор

Други статии от раздел „Философия“

Бележки на преводача:
  1. Оригиналното заглавие „It's not the Gates, it's the bars“ е игра на думи. На английски език „gates“ е „врати“, „порти“, докато „bars“ означава „решетки“, „препятствия“.

ВРЪЩАНЕ В НАЧАЛОТО


[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.