English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   dansk [da]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

This translation may not reflect the changes made since 2009-11-12 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Есета и статии

Тази страница изброява поредица статии относно философията на Движението за свободен софтуер, която е нашата мотивация за разработката на свободната операционна система GNU.

Ние също така поддържа списък на най-новите статии.

Ние също поддържаме и списък с организации, които работят за свобода в сферата на компютърната разработка и електронните комуникации.

Относно свободния софтуер

Свободният софтуер е въпрос на свобода — хората трябва да са свободни да използват софтуера по всички начини, които са обществено полезни. Софтуерът се различава от материалните обекти — като столове, сандвичи и бензин — по това, че може да бъде копиран и променян далеч по-лесно. Тъкмо тези възможности правят софтуера толкова полезен. Вярваме, че потребителите на софтуер трябва да са в състояние да се възползват от тях.

Относно операционната система GNU

Лицензиране на свободен софтуер

Закони и проблеми

Патенти

Цифрово управление на ограниченията (DRM)

Пропагандният термин „интелектуална собственост“

Културни и обществени проблеми

Разни

Терминология и определения

Поддържане на софтуерната свобода

Философски хумор

Бележки на преводача:
  1. Оригиналното заглавие „It's not the Gates, it's the bars“ е игра на думи. На английски език „gates“ е „врати“, „порти“, докато „bars“ означава „решетки“, „препятствия“.

ВРЪЩАНЕ В НАЧАЛОТО


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.