English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   polski [pl]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
72% (382K)
Count me in

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Eseje i artykuły

Ta strona wymienia artykuły opisujące filozofię ruchu wolnego oprogramowania, która jest motywacją dla rozwijania przez nas wolnego systemu operacyjnego GNU.

My także mamy listę organizacji pracujących na rzecz wolności w rozwoju komputerów i komunikacji elektronicznej.

O wolnym oprogramowaniu

Wolne oprogramowanie to kwestia wolności: ludzie powinni mieć swobodę dysponowania oprogramowaniem na wszystkie sposoby, które są społecznie użyteczne. Oprogramowanie różni się od przedmiotów materialnych, takich jak krzesła, kanapki czy benzyna tym, że można je znacznie łatwiej kopiować i modyfikować. Te cechy sprawiają, że oprogramowanie jest takie użyteczne; uważamy, że użytkownicy oprogramowania powinni móc z nich czynić użytek.

O systemie operacyjnym GNU

O licencjonowaniu wolnego oprogramowania

Prawo i zagadnienia prawne

Cyfrowe zarządzanie ograniczeniami

Termin propagandowy „własność intelektualna”.

Patenty

Usługi sieciowe

Zagadnienia społeczne i kulturowe

Różne

Terminologia i definicje

Podtrzymywanie wolności oprogramowania

Humor związany z filozofią

Więcej artykułów o naszej filozofii

[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

Fundacja Wolnego Oprogramowania jest główną organizacją sponsorującą System operacyjny GNU. Wspieraj GNU i FSF kupując podręczniki i drobiazgi, przyłączając się do FSF jako członek zrzeszony lub dając datek albo bezpośrednio do FSF lub przez Flattr.

Do góry strony