English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   dansk [da]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$45,502
$450,000

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Verhandelingen en artikelen

Deze pagina bevat een lijst met artikelen over de filosofie van de vrije-softwarebeweging. Het is de reden dat we het vrije besturingssysteem GNU ontwikkelen.

Een lijst met laatst gepubliceerde artikelen is ook beschikbaar.

We hebben ook een lijst van organisaties die zich inzetten voor vrijheid in computerontwikkeling en andere vormen van elektronische communicatie.

Over vrije software

Vrije software is een zaak van vrijheid: mensen moeten software kunnen gebruiken op alle manieren die in sociaal opzicht nuttig zijn. Software is verschillend van materiële zaken zoals stoelen, boterhammen of olie, omdat het makkelijker verspreid én veranderd kan worden. Juist déze mogelijkheden zorgen ervoor dat software nuttig is, en wij vinden dat gebruikers deze eigenschappen van software volledig moeten kunnen benutten.

Over het GNU-besturingssysteem

Het in licentie geven van vrije software

Wetten en geschillen

De wet van Stallman

Patenten

Digitaal beheer van beperkingen (DRM)

De propaganda-term “intellectueel eigendom”

Netwerkdiensten

Culturele en sociale kwesties

Diversen

Terminologie en definities

De verdediging van vrijheid in software

Filosofische humor

NAAR BEGIN


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.